Öğr. Gör. Erkin Gökçer Erdem
Masaüstü Yayıncılık ve Görsel Tasarım Atölyesi Sorumlusu
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
HÜ İletişim Fakültesi Masaüstü Yayıncılık Atölyesi Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Projeler

CIDA 2022 - 3. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu

22 Ekim 2022

12-15 Ekim 2022 tarihleri arasında fakültemizin katkılarıyla gerçekleşen CIDA 3. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu’nun Sonuç Bildirgesi ve Bildiri Özetleri Kitabı yayınlandı:

https://cidainternational.org/