Duyurular

2015 - 2016 Güz Dönemi Kolokyum Programı

08 Ekim 2015 (Perşembe)
24 Aralık 2015 (Perşembe)

8 Ekim Perşembe - 14:00
Fakültemiz yüksek lisans ve doktora öğrencileri için oryantasyon dersi (Katılım zorunludur)


22 Ekim Perşembe - 14:00
Prof. Dr. Oya Tokgöz: Bir İletişim Bilimciyle, Türkiye’de İletişim Üzerine Yazmış Olduğu Kitapları Konuşmak


5 Kasım Perşembe - 14:00
Pınar Yıldız: Türkiye Sinemasında Hatırlamanın ve Unutmanın Politikası


12 Kasım Perşembe - 14:00
Dicle Kavak: Türkiye’de Seçim Kampanyalarının Amerikanvarileşmesi: Adalet ve Kalkınma Partisi Seçim Kampanyalarında Karizmatik Lider İmgesinin İnşası


19 Kasım Perşembe -14:00
İlkay Kara: Bir Politik Anlatı Olarak Ahmet Kaya Şarkıları


20 Kasım Cuma  - 14:00
Prof. Dr. Bülent Çaplı: İletişim Bilimciler İletişimi Konuşuyor


26 Kasım Perşembe - 14:00
Sinem Bozkurt: Çeviriye Feminist Yaklaşımlar


3 Aralık Perşembe -14:00
Özge Sanem Özateş: Türkiye’nin Bakım Politikalarının Yol Açtığı Kadın Emeği Sömürüsü


10 Aralık Perşembe -14:00
Demet Şahende Dinler: Etnografik Göz: Saha İşçiliğinde Yakın Bakış ve Mesafe Üstüne


17 Aralık Perşembe - 14:00
Onur Yılmaz: Politik Dilbilim: Söylem Çözümlemesinde Yeni Bir Yaklaşım


24 Aralık Perşembe - 14:00
Prof. Dr. Abdülrezak Altun: İletişim Bilimciler İletişimi Konuşuyor


Kolokyum Buluşmaları Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi’nde gerçekleştirilecektir.

Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)