Duyurular

Lisansüstü Programlara Giriş Sınavı Başvuruları

06 Haziran 2016 (Pazartesi)
22 Haziran 2016 (Çarşamba)

Başvuru için İletişim Bilimleri Bölümü tarafından istenen belgeler:

 • Sosyal Bilimler Enstitiüsü tarafından istenen belgelerin birer kopyası:

  • Diploma ya da mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (yeni mezun olacak adayların transkriptlerinde "mezun olma durumundadır" ibaresinin yazılı olması durumunda, transkript yeterli olacaktır.)
  • Mezuniyet derecesini gösterir not çizelgesi / transkript
  • Nüfuz cüzdanı fotokopisi
  • ALES belgesi
  • Yabancı dil belgesi
 • Niyet mektubu(*) (Times New Roman, 12 punto, 1,5 aralık, en az 1 sayfa)
 • Fotoğraflı özgeçmiş(*) (fotoğraf yeterince tanımlayıcı nitelikte değilse, örneğin renksiz fotokopi ise, ayrıca 1 adet vesikalık fotoğraf)
 • Kapalı zarf içinde 2 adet referans mektubu(*)

 * Sadece İletişim Bilimleri Bölümü'ne teslim edilecek olan bu belgelerde bir eksiklik olması durumunda, aday Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki başvuru sürecine devam edebilir. Ancak eksiklerin en geç sınav gününe kadar tamamlanması gerekir.


Başvuru koşulları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından istenen belgeler için tıklayın.


Aday kullanıcı kılavuzu için tıklayın.


Başvurular • 6 - 22 Haziran 2016

Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı

Arş. Gör. Ezgi Sertalp
Arş. Gör Aynülhayat Uybadın
İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı Arş. Gör. Erhan Özcan
Arş. Gör. Gökçe Baydar
İletişim Bilimleri Doktora Programı Arş. Gör. Çağrı Çakın
Arş. Gör. Barış Tuğrul

Yazılı Sınav

Tüm Programlar

28 Haziran 2016
Saat: 09:00
Yer: İletişim Bilimleri Bölümü

Mülakatlar

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı 29 Haziran 2016
Saat: 09:00
Yer: İletişim Bilimleri Bölümü
İletişim Bilimleri Doktora Programı 29 Haziran 2016
Saat: 09:00 (*)
Yer: İletişim Bilimleri Bölümü

Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı

30 Haziran 2016
Saat: 09:00
Yer: İletişim Bilimleri Bölümü

* İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı mülakatları bittikten sonra başlayacaktır.

Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)