Duyurular

2017-2018 Bahar Dönemi Kolokyum Programı

26 Şubat 2018 (Pazartesi)
28 Mayıs 2018 (Pazartesi)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2017-2018 BAHAR DÖNEMİ KOLOKYUM PROGRAMI


26 Şubat Pazartesi
Prof. Dr. Emre Toros
Sosyal Veri Bilimi: Metin Madenciliği Üzerinden Bir Değerlendirme


12 Mart Pazartesi
Emre Canpolat
Yabancılaşma, Meta Fetişizmi ve Akıllı Telefonlar


26 Mart Pazartesi
İmge Tuğçe Bağır
Üniversite ve Neoliberalizm Tartışmaları Bağlamında Açık Erişimli Feminist Dergiler Üzerine Değerlendirmeler


9 Nisan Pazartesi
Şeyma Adıyaman
Bir Araştırma Nasıl Yapılamaz? Sosyal Ağ Analizi Uygulamasının Zorlukları


30 Nisan Pazartesi
Özge Özdemir
1960’lı ve 1970’li Yıllarda Popüler Müzik ve Kültürel Bellek


14 Mayıs Pazartesi
Leyla Bektaş
Kentsel Dönüşüm Eşiğinde Ev, Mahalle ve Kent Deneyimi: Limontepe Örneği


28 Mayıs Pazartesi
Eda Ferligül Çakılcı
Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Vatandaşlık, Kamusal alan, Demokrasi ve Medya: Toplumsal Cinsiyet Eksenli Bir Değerlendirme


* Kolokyum buluşmaları iki haftada bir Pazartesi günleri saat 15:00’de, Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi’nde yapılacaktır.

Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)