Duyurular

2237 TÜBİTAK PROJE ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROG. - İletişim Bilimleri, Medya ve Yeni Medya Çalışmaları Proje Eğitimi

11 Nisan 2018 (Çarşamba)
13 Nisan 2018 (Cuma)

TÜBİTAK BİDEB tarafından desteklenen 2237 Tübitak Proje Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında, TÜBİTAK SOBAG projesine yürütücü olarak başvurmamış ya da hiç destek kazanmamış; doktora programına kayıtlı olan ve doktora yeterliliğini almış ya da doktora derecesini yakın tarihlerde almış iletişim bilimcilere yönelik tek aşamalı bir proje yazım eğitimi ve uygulaması planlıyoruz. TÜBİTAK’ın söz konusu programı araştırmacılara yönelik teorik ve pratik uygulamaları içeren proje yazma eğitim programlarının uygulandığı etkinliklerden oluşmaktadır. Eğitim verecek araştırmacılar şu isimlerden oluşmaktadır:
• Doç. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN (Giresun Üniversitesi)
• Prof. Dr. Mutlu BİNARK (Hacettepe Üniversitesi)
• Prof. Dr. Abdullah KOÇAK (Selçuk Üniversitesi)
• Doç. Dr. Burak ÖZÇETİN (Kadir Has Üniversitesi)
• Yrd. Doç. Dr. Duygu ÖZSOY (Atatürk Üniversitesi)

İletişim Bilimleri, Medya ve Yeni Medya Çalışmaları Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi, teorik ve uygulamalı olarak Giresun Üniversitesi, Güre Yerleşkesi’nde (Merkez) 11-13 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Bu eğitim kapsamında Türkiye’de İletişim araştırmalarının genel durumu, araştırmalarda başvurulan yöntemler ile benimsenen araştırma yönelimleri genel olarak ele alınacak, ardından araştırmacıların TÜBİTAK araştırma projelerini (1001, 1002, 3501, vb) nasıl hazırlayacağı, bu proje çağrılarının bileşenleri, araştırma ve araştırmacıda etik bakış konusu açımlanacak, başarılı projelerin incelenmesi ve proje yürütüm deneyimleri aktarılacak, ekip çalışması ele alınacak ve son olarak araştırmacıların proje önerilerinin iletişim bilimleri konusunda uzman olan danışman öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmesi yapılacaktır.

Katılımcıların Giresun’a ulaşım masrafları eğitim sonrasında katılımcılara ödenerek eğitim bütçesi kapsamında karşılanacaktır. Ayrıca katılımcılara Giresun’da konaklama imkânı da sağlanacaktır.

Bu eğitime katılabilmek için,
• Herhangi bir kurumda çalışan yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile doktora derecesine sahip (öncelikli olarak 2010 yılından sonra tamamlamış olmak) araştırmacı olmak,
• Eğitim etkinliğine bir proje önerisi ile katılıyor olmak,
• Tercihen, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olmak,
• Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak,
• İntihalden ceza almamış olmak gerekmektedir.
Bu daveti akademik bağlantılarınız ve eğitim sürecine katılabileceğini düşündüğünüz iletişim bilimcilere iletirseniz/paylaşırsanız çok sevinirim.
Bu eğitim çalışmasına katılmayı arzu edenlerin, 04 Mart 2018 tarihine kadar;
• kısa özgeçmişini (lisans, yüksek lisans, doktora derecesi, yıl, eğitim kurumu, akademik çalışma alanı, son iki yıl içinde yaptığı yayınların listesi ile iletişim numaraları dahil),
• doktora mezuniyet belgesi ya da doktora programına kayıtlı olduğunu ve yeterliliğini aldığını gösteren belgeyi,
• üzerinde çalışmak istediği/çalıştığı proje önerisini (varsa/mümkünse TÜBİTAK 1001 proje önerisi formatında –ilgili form http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-formlariadresinden temin edilebilir )
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Tuğrul Çomu’ya https://goo.gl/forms/FwFv43K0ZEvuVc5Y2 adresindeki çevrimiçi form aracılığıyla veya ekli dosya şeklinde e-postayla göndermesi gerekmektedir.
Her türlü soru için gunseli.bayraktutan@giresun.edu.tr ve tugrul.comu@gmail.com e-posta adresleri üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Yürütücü:
Doç. Dr. Günseli Bayraktutan
Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
İletişim için:
Günseli Bayraktutan/gunseli.bayraktutan@giresun.edu.tr ;
Tuğrul Çomu/tugrul.comu@gmail.com

Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)