Duyurular

2018-2019 Bahar Dönemi Kolokyum Programı

12 Mart 2019 (Salı)
28 Mayıs 2019 (Salı)

kolokyum_2018_2019_bahar


12 Mart 2019
Evren Sertalp
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Turizm Alanında Kullanımı


26 Mart 2019
Fatih Serdar Özgültekin
AK Parti'nin Yeni Tarih Anlatısı ve Köşe Yazarları


9 Nisan 2019
Vahdet Mesut Ayan
AKP Döneminde Medyanın Dönüşümü


30 Nisan 2019
Cüneyt Ayaz
Çokkültürlülük Politikaları ve Medya:TRT Kurdi Örneğinde Farklı Dillerde Yayıncılığın Yazılı Medyadaki Yansımaları


14 Mayıs 2019
Özhan Yüksel
Türkiyeli Orta Sınıf Seküler Gençlerde Kültürel, Politik, Duygusal Dönüşümler ve Yurt Dışına Göç Fikri


28 Mayıs 2019
Derya Güçdemir
Algoritmik Kültür ve Veri Etiği


* Kolokyum buluşmaları Salı günleri saat 15:00’de, Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi’nde yapılacaktır.

Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)