Duyurular

Kayıt Dondurma İşlemleri (YÖK Duyurusu: Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri) -GÜNCELLENDİ-

02 Nisan 2020 (Perşembe)
02 Mayıs 2020 (Cumartesi)

Sevgili öğrenciler,

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının, 31.03.2020 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan, COVID-19 küresel salgını ile ilgili olarak, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla kayıt dondurulabileceği, kararı daha önce duyurulmuştu.
Kayıt dondurma işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının resmi web sayfasında Kayıt Dondurma İşlemleri Başvuru Kılavuzu yayınlanmıştır.

Bilgilerinize.


http://www.oid.hacettepe.edu.tr/web_alt_sayfalar/docs/20200402_kayit_dondurma_basvuru_kilavuzu.pdf

Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)