Duyurular

Üniversitemiz Eğitim ve Öğretim Süreçleri ile İlgili Senato Kararı

28 Mayıs 2020 (Perşembe)
05 Temmuz 2020 (Pazar)

ÜNİVERSİTEMİZ 28.05.2020 TARİHLİ 2020 - 101 SAYILI SENATO KARARI:


Üniversitemiz eğitim ve öğretim süreçlerinde;
1. 30/04/2020 tarih ve 2020 - 93 sayılı Senato Kararları’nın 2. maddesinin b bendinde
yer alan “Arasınıflar için mümkün olan en fazla sayıda dersin (teorik, uygulama,
staj, atölye vb.) uzaktan eğitim ile açılmasına” ifadesinin 11/05/2020 tarih ve 30480
sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı uyarınca değiştirilme gereği hasıl
olmuştur. Bu kapsamda, 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim yılı Bahar Döneminde tüm
derslerin uzaktan eğitim ile yapılmasına, ara sınavlar ve dönem sonu sınavları ile
bu eğitim yılına ait diğer tüm sınavların (bütünleme sınavı vb.) çevrimiçi veya
alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılmasına,
2. Ortak zorunlu dersler, servis dersleri ve SEC kodlu derslerin genel sınav tarih, saat
ve sınav yönteminin (çevrimiçi, çevrimdışı) sorumlu birimlerin kendi web
sayfalarında ilan edilmesine ve dersin açıldığı tüm programlara
(Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğü/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü) 1 Haziran 2020
tarihine kadar bildirilmesine,
3. 4 Mayıs 2020 tarihinde güncellenen 2019 - 2020 Akademik Takvim’inde Bahar
Dönemi genel sınavlarının 22 Haziran - 5 Temmuz 2020 tarihleri arasında
yapılacağı belirtilmiş olmakla birlikte çevrimiçi sınavlarda sistem yükünü
hafifletmek ve teknik bir problem yaşanmasına engel olmak üzere önceki yıllarda
uzaktan eğitimle verilen Yabancı Diller Yüksekokulu’nun açtığı ortak zorunlu ve
seçmeli dersler (hazırlık sınıfları hariç) ile TKD 104 Türk Dili II ve BEB650 Temel
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı ortak zorunlu derslerinin genel sınav tarih
aralığının 15 - 21 Haziran 2020 olarak kabul edilmesine,
4. Ara sınavlarda teknik problemler nedeniyle çevrimiçi sınava katılamayan öğrenciler
için (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan tüm ara sınavlar ve sınavı 24
saatten uzun zaman diliminde tekrarlanan dersler hariç), öğrencinin ders
sorumlusuna yapacağı başvuru esas alınarak, Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim
Yönetmeliği’nin 27 - 7 maddesine göre 14 Haziran 2020 tarihinden önce ilan
edilecek bir mazeret sınavı yapılmasına, COVİD Salgını nedeniyle sadece Pandemi
döneminde geçerli olmak kaydıyla karar verilmiştir.

Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)