Duyurular

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus Hareketlilikleri (Önemli Duyuru)

31 Temmuz 2020 (Cuma)
21 Ağustos 2020 (Cuma)

Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Duyurusu

Pandemi döneminin getirdiği belirsizlikler ve 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde Erasmus+ hareketliliği için seçilen öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar göz önünde bulundurularak 2020- 2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde fiziki hareketlilik için öğrencilerin mağduriyet yaşamasını engelleyecek gerekli koşulların henüz oluşmadığı ve durumun belirsizliğini koruduğu görülmüştür.

Bu nedenle Üniversitemiz Senatosu kararıyla, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Erasmus+ çerçevesinde, staj hareketliliği de dahil olmak üzere fiziki hareketlilik gerçekleştirilmeyecektir.

Bahar Dönemi’nde 2020-2021 Akademik Yılı için seçilmiş̧ öğrencilerin ve pandemi döneminde hareketlilik devir hakkını kullanmak istediğini beyan etmiş̧ öğrencilerin fiziki hareketlilik yapmak istemeleri durumunda bu haklarını 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’ne aktarmaları mümkün olacaktır.

Diğer taraftan Güz Dönemi’nde hareketliliğini çevrimiçi olarak gerçekleştirmek isteyen öğrenciler gitmek üzere seçildikleri karşı kurumun çevrimiçi hareketlilik imkânı sunuyor olması durumunda Erasmus+ hareketliliklerini karşı kuruma gitmeden çevrimiçi olarak gerçekleştirebileceklerdir. Çevrimiçi gerçekleştirilen hareketliliklerde tam akademik tanınma sağlanacak, ancak hibe ödemesi yapılamayacaktır.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Hareketlilikleri hakkındaki son durumu özetleyen 3 alternatif şöyledir:

BİRİNCİ ALTERNATİF - ÇEVRİMİÇİ

Erasmus+ programı için seçilen öğrencilerimizin yerleştirildikleri kurumdaki koşullar programın Çevrimiçi olarak yürütülmesine ve bu şekilde ders alınmasına olanak sağlıyor ise, öğrencilerimiz yerleştirildikleri programa fiziki olarak devam etmeksizin derslerini Çevrimiçi alabileceklerdir. Bu durumda öğrencilere hibe ödemesi yapılamayacaktır ve ders alınan süre Erasmus+ hareketlilik süresinden düşülecektir. Bu alternatifi tercih eden öğrencilerimiz için sonraki döneme devir işlemi yapılamayacaktır.

İKİNCİ ALTERNATİF - DEVİR

Erasmus+ programı kapsamında 1 Akademik Yıl veya Güz Dönemi için seçilen ve yerleştirilen öğrencilerimiz bu haklarını 2020-2021 BAHAR Dönemi’ne devredebilirler.

1 Akademik Yıl için seçilmiş öğrencilerimiz bu kararla birlikte, sadece 2020-2021 Bahar Dönemi için hareketlilikten yararlanabilirler. Bu durumdaki öğrencilerimiz, pandemi tedbirleri nedeniyle gidemedikleri Güz Dönemini, bir sonraki Akademik Yıla DEVREDEMEZLER. İlgili durumdaki öğrencilerimiz, 2021-2022 Akademik Yılı Yerleştirme Takvimi usulünce 2021-2022 Güz Dönemi için tekrar başvuru yapabilirler. Bu durumda, başvuru yapan öğrencilerimiz için “eksi 10 puan” uygulaması yapılmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ ALTERNATİF - VAZGEÇME

Erasmus+ Programı kapsamında seçilen öğrencilerimiz, gidecekleri ülkedeki ve kurumdaki pandemi koşullarındaki bilinmezlik sebebi ile süreçten tümüyle vazgeçme haklarını kullanabilirler. Bu durumdaki öğrencilerimiz, daha sonraki Akademik Yıl Yerleştirme Takvimi içinde hareketlilik başvurusu yaptıklarında “eksi 10 puan” uygulamasına tabi tutulmazlar.

*2019-2020 Akademik Yılı için hareketlilik programından faydalanırken, hiç gidemeyen veya erken dönmek zorunda kalan öğrencilerimiz için tanınan sadece “1 dönemlik devretme” hakkının uygulama süresi, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’ni de kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Bu durumdaki öğrencilerimiz de yukarıda belirtilen alternatiflerden faydalanabilirler.

Öğrencilerimizin belirtilen alternatiflere göre verecekleri kararlarını en geç 21 Ağustos 2020 tarihine kadar e-mail yoluyla koordinatörlüğümüze bildirmelerini rica ederiz. Daha önce VAZGEÇME dilekçelerini e-mail yoluyla Koordinatörlüğümüze ulaştıran öğrencilerimiz de süreci tekrar değerlendirerek 21 Ağustos 2020 tarihine kadar bu alternatiflerden hangisini seçtiklerini Koordinatörlüğümüze iletebilirler.

Önemle duyurulur.

AB Koordinatörlüğü

Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)