Duyurular

Ek Süreler Hakkında (Yüksek Lisans programına kayıtlı 6. döneminde ve tez aşamasında olan öğrenciler)

28 Ağustos 2020 (Cuma)
04 Eylül 2020 (Cuma)

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1. maddesinde;

“20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” hükümleri yer almaktadır. Yönetmelik değişikliği Enstitümüz tarafından Anabilim Dalları Başkanlığına 19.06.2020 tarih ve E.1122659 sayılı yazımız ile bildirilmişti.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 24. maddesinin 1. fıkrasında: “Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.”

2. fıkrasında: “Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olmayan, azami süreler içerisinde ise tez/sanat çalışmasında başarısız olan veya savunma sınavına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.” hükümleri yer aldığından,

Yüksek Lisans programına kayıtlı 6. döneminde ve tez aşamasında olan öğrencilerinizden ek süre almak isteyenlerin, Enstitü web sayfasında yer alan “Ek Süre İsteme Başvuru Formu”nu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığınız üst yazısıyla birlikte 04 Eylül 2020 tarihine kadar Enstitümüz Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)