Duyurular

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları Giriş Sınavları Hakkında

16 Eylül 2020 (Çarşamba)
30 Eylül 2020 (Çarşamba)

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ İLETİŞİM BİLİMLERİ, KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR ve SAĞLIK İLETİŞİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI VE İLETİŞİM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARININ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNE DAİR AÇIKLAMA

Pandemi koşulları nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık riskleri nedeniyle Yüksek Öğretim Kurulu’nun, Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün eğitim-öğretimin yürütülmesine yönelik olarak verdiği tavsiyeler doğrultusunda İletişim Bilimleri, Kültürel Çalışmalar ve Sağlık İletişimi Yüksek Lisans Programı ve İletişim Bilimleri Doktora Programlarının yazılı ve sözlü sınavlarının online ortamda yapılması kararı alınmıştır. Söz konusu sınavların yapılmasında izlenecek yönteme dair açıklama aşağıdadır.

 • Adayların kayıt için gerekli olan ve bölüme teslim edilmesi gereken iki adet referans mektubunu, en az bir sayfa olacak şekilde hazırlanmış niyet mektubunu ve fotoğraflı özgeçmişini pdf olarak başvuru yapılan programın sorumlu araştırma görevlisine iletmesi gerekmektedir. (Adayların mailin konu bölümüne ad-soyad, başvurduğu programın ve gönderdiği evrakın adını yazması gerekmektedir, bu bilgiler bulunmadığı takdirde mailler kontrol edilmeyecektir.)
 • Yazılı ve sözlü sınavlar online görüntülü bir uygulama üzerinden (Zoom ve Skype gibi) gerçekleştirilecektir. (Bu nedenle tüm adayların ilgili programları sınav öncesi yüklemesi ve kullanımını öğrenmesi gerekmektedir.)
 • Yazılı ve sözlü sınavların gerçekleşeceği oturumlara online erişim için gereken linkler, öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri e-mail adresine sınav gününden önce gönderilecektir. (Bu nedenle adayların e-mail adreslerini kontrol etmeleri gerekmektedir, bu konuda tüm sorumluluk öğrencilere aittir.)
 • Her programın yazılı ve sözlü sınavının yapılacağı gün ve saat bilgisi aşağıda belirtilmiştir. (Sözlü sınava dair saat bilgisi açıklaması her adaya daha sonra iletilecektir)
 • Yazılı sınav günü öğrenciler belirtilen saatte, kendilerine iletilen bağlantı linkini kullanarak sınav odasına, kabul edilerek girecektir. (Belirtilen saatte programa giriş yapamayan aday, sınava kabul edilemeyecektir)
 • Yazılı sınava, tüm adaylar aynı anda katılacaktır.
 • Yazılı sınav sorusu, adaylarla pdf belgesi olarak oturum sırasında paylaşılacaktır.
 • Yazılı sınav için öğrencilere 40 dakika süre verilecektir.
 • Adaylar, sınav sorusunu aldıktan sonra açtıkları Word dosyasına ad-soyad ve tarih bilgisini ve cevaplarını yazacaklar ve cevap kağıdını pdf uzantılı olarak kaydedecektir. (Bu nedenle adayların Word dosyasını pdf olarak nasıl kaydedeceklerini öğrenmeleri gerekmektedir.)
 • Cevap kağıtları süre bitiminde pdf formatında adayların kendilerine iletilen e-mail adresine gönderilecektir.
 • Sözlü sınava her aday kendisine bildirilen saatte iletilen link üzerinden katılacaktır. (Öğrenci, iletilen sözlü sınav saatinde oturuma katılamazsa yeniden sınava girme hakkı bulunmamaktadır)
 • Tüm yazılı ve sözlü sınavlar, kayıt altına alınacaktır. Sınava katılan öğrenciler sınavın kayıt altına alındığını kabul ederek sınava girer.

SINAV TARİHLERİ

İLETİŞİM BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YAZILI SINAV: 28.09.2020 SAAT: 09.30
SÖZLÜ SINAV: 01.10.2020

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YAZILI SINAV: 29.09.2020 SAAT: 13.30
SÖZLÜ SINAV: 02.10.2020

SAĞLIK İLETİŞİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YAZILI SINAV: 28.09.2020 SAAT: 13.30
SÖZLÜ SINAV: 01.10.2020 SAAT: 09.30

İLETİŞİM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI
YAZILI SINAV: 29.09.2020 SAAT: 09.30
SÖZLÜ SINAV: 02.10.2020


Adaylar, herhangi bir durumda başvurduğu programın altında ismi belirtilen sorumluya ulaşabilir.

İLETİŞİM BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SORUMLULARI:
Arş. Gör. Gülay Acar Göktepe
gulaycr@gmail.com
Arş. Gör. Evin Sevgi Baran

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SORUMLULARI:
Arş. Gör. Ertan Ağaoğlu
ertanagaoglu@gmail.com
Arş. Gör. Uğur Çetin

SAĞLIK İLETİŞİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SORUMLULARI:
Arş. Gör. Gökhan Arıkan
terliksihayvansi@gmail.com
Arş. Gör. Umut Yener Kara

İLETİŞİM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI SORUMLULARI:
Arş. Gör. Özge Özdemir
ozgeozdemr@gmail.com
Arş. Gör. Barış Tuğrul

Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)