Duyurular

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Alma ve Uygulama Kuralları

28 Eylül 2020 (Pazartesi)
16 Ekim 2020 (Cuma)

Eğitim Komisyonu ve Senato’da kabul edilen müfredat değişiklikleri, otomasyon sistemine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) tarafından aktarılmış ve intibak işlemleri yapılmıştır.
Yapılan değişikliklerin öğrenciye atanmış olan ve öğrencinin mezuniyetine kadar izleyeceği müfredatlara yansıtılıp yansıtılmadığı Danışmanlarca kontrol edilmelidir. Yıl bazında oluşturulan müfredatlara uygun olmayan öğrenciler için aynı yıla ayrıca farklı müfredatlar oluşturulabilir. Öğrenci Bilgi Sistemi (BİLSİS) öğrenciye atanmış müfredat üzerinden öğrencinin program (ders kaydı) yapmasını sağlar.
Öğrenciye müfredat atama ve ders intibak işlemlerinde ÖİDB personeli tarafından Program sorumlularına destek verilecektir.
Ders Alma
1. Öğrenci bulunduğu sınıfın altındaki sınıfların zorunlu derslerini (alıp başarısız/ hiç almadığı) öncelikle almak zorundadır. 1. Sınıf öğrencileri bulunduğu sınıfın derslerini almak zorundadır.
2. Öğrenci 1. Maddedeki derslerini aldıktan sonra, kalan kredisini bulunduğu sınıfın altındaki sınıflardan seçmeli dersler veya bulunduğu sınıfın zorunlu ve seçmeli derslerinden alarak doldurabilir veya kalan kredisiyle hiç ders almayabilir. Bulunduğu sınıfın zorunlu derslerini almadan öğrenci üst sınıftan ders alamaz.
3. “SEC” kodlu derslerden tüm öğretim hayatı boyunca öğrenim süresi 4 yıl ve üstü olan programlarda 3 ve öğrenim süresi 2 yıl olan programlarda 2 ders alabilir. Sistem fazlasını almasına izin vermez.
4. 2019-20 Bahar yarıyılında Senato kararı ile zorunlu statüleri serbest bırakılan 1.sınıf İngilizce dersleri (ING127, 128, 111, 112 vb.) bu yarıyıl zorunlu ders olarak tüm öğrencilerin üzerinde görülecektir.
5. Derslerin saatlerinde “ders çakışma” kontrolü bu dönem de yapılmayacaktır. Ancak öğrencilerin ders kaydından önce ders gün ve saatlerini görmesi dersi seçmeleri için önemli olduğundan 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında program sorumlularının ders gün/saatlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
6. Öğrenci tarafından kayıt kesinleştirildikten sonra sistem tarafından öğrencinin tekrar kayıt yapmasına izin verilmez. Öğrenci kesinleştirme işlemini yapmadığı takdirde derslerin kotasını işgal edemez. Kaydını kesinleştiren öğrenci danışman ekranında onay bekleyen listesinde yer alır. Bundan sonraki değişiklik öğrencinin talebine göre danışman tarafından yapılır ve kayıt danışman tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.
7. Öğrenci ekle-sil işlemlerine başladığında kayıtta aldığı dersler, herhangi bir işlem yapmadığı sürece ders kotasından düşmez. Öğrenci ekleme-silme taleplerini oluşturur, kaydını kesinleştirir. Silmek istediği ders danışman tarafından kaydına onay verildiği takdirde üzerinden silinir ve o dersin kotasından düşer. Almak istediği dersin kotası uygunsa sistem o dersi alma talebine izin verir ve dersin kotasını tutar, danışman onay verince dersin listesinde yer alır. Danışman silme ve ekleme taleplerini uygun bulmaması halinde öğrenci ile iletişime geçer, öğrenciye önerilerini iletir. Sistem ana kuralları (maksimum kredi limiti, “SEC” kodlu ders limiti, kotası dolan ders/şubeden ders alınamaması ve ilerleme kuralları vb.) kontrol ettiğinden öğrencinin danışman uyarısına rağmen isteğinde ısrar etmesi halinde kaydını onaylar. Onay verilmedikçe öğrenci kaydı kesinleşmez.
*Ekle-sil günlerinde danışmanların onaylarını geciktirmemeleri, silme talebinde bulunan öğrencilerin kotalarını boşaltmak ve bu kotayı bekleyen öğrencilerin almasını sağlamak açısından önemlidir. Danışman ekle-sil günlerinde onay verdikten sonra gerekirse o hafta içinde tekrar sisteme girip gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra onayını tekrar verebilir. Evrakın elektronik imzalı suretine https://belgedogrulama.hacettepe.edu.tr adresinden 229b66db-50e7-4018-afd3-964a97d22cfc kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
8. Dönemi dışında açılan derslerin (z/s) alttan alan öğrenciye verilip verilmeyeceği kararı Dekan/Bölüm
Başkanı/Program sorumlusu tarafından verilir ve bu işlem otomasyonda “Ders Açma İşlemleri” altında
dersin kotası verilirken düzenlenir.
9. Kayıtlardan sonra öğrencinin şube değişikliği otomasyon sisteminden Dekan/Bölüm
Başkanı/Program sorumlusu tarafından yapılır.
10. Dönem dışında yapılan Staj vb. derslerin statüsü, ders açma işlemleri ekranında dersin seçilmesi ve
“açma nedeni” sekmesinden “staj” ın seçilmesi ile belirlenir. Dersin statüsü “staj” konumuna geldiğinde
öğrenci ders kaydında bu dersi yüklendiği halde maksimum kredi limitine dahil edilmez, not girişleri de
Akademik takvimden bağımsız olarak gerçekleştirilebilir. Bu şekilde staj dersi ve notunun öğrencinin
üzerine yüklenmesi için gereken Fakülte Yönetim Kurulu işlemlerine gerek kalmaz.

Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)