Duyurular

Pedagojik Formasyon Eğitimi Hak.

11 Ocak 2023 (Çarşamba)
13 Ocak 2023 (Cuma)

Değerli Öğrenciler,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın bila tarih ve E-75850160-104.01.07.01-260 sayılı yazısı uyarınca; fakültelerin öğretmen atamaya esas teşkil edebilecek bölümlerinin mezuniyet aşamasındaki son sınıf öğrencilerinden Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin taleplerinin toplanmasını istemiştir.


Öğrencilerin, Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin taleplerinin ve yaz döneminde ders alıp almayacaklarının da belirlenerek Eğitim Fakültesine liste olarak iletilmesi istenmiştir. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında İletişim Bilimleri Bölümlerinin de formasyon alabilecekleri belirtilmiştir. Formasyon eğitimine başvuracak, 2022-2023 Bahar Döneminde mezun durumunda olacak öğrencilerin Dekanlığımız öğrenci işleri birimine 13.01.2023 tarihi saat:12.00'ye kadar dilekçeleri ile başvuruda bulunmaları hususu önemle duyurulur.

DEKANLIK

Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)