Duyurular

2012-2013 Güz ve Bahar Dönemleri Kolokyum Programı

02 Kasım 2012 (Cuma)
27 Mayıs 2013 (Pazartesi)

2012-2013 GÜZ VE BAHAR DÖNEMLERİ KOLOKYUM PROGRAMI

Yer: Seminer 2 Salonu

5 Kasım 2012
Film Gösterimi | Peki Şimdi Nereye? (Et maintenant on va où?)

12 Kasım 2012
Prof. Dr. Suavi Aydın - Cezire’nin Kaderi

26 Kasım 2012
Doç. Dr. Aksu Bora - Bir Alternatif Medya Olarak Amargi

3 Aralık 2012
Arş. Gör. Eda Çetinkaya - Dönüşen Üniversite: Akademisyenlerin ve Öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanım Pratikleri

10 Aralık 2012
Arş. Gör. Hatice Şule Oğuz - Kültürlerarası Bir Karşılaşma Durumu Olarak Göç

26 Aralık 2012
Yrd. Doç. Dr. Emek Çaylı Rahte ve Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Depeli - BİA Raporlarından Hareketle Türkiye’de Medya ve İfade Özgürlüğü

7 Ocak 2013
Arş. Gör. Derya Hafızoğlu - Türkiye ve Çin Arasındaki Kültürel Farklılıkların Ticari İlişkilerdeki İletişim Etkinliğindeki Rolü

25 Şubat 2013
Doç. Dr. Hakan Ergül - İletişimi Ölçmek, Görmek, Dinlemek: Kalkınma İletişimi ve Azerbaycan Örneği

11 Mart 2013
Serra Sezgin – Popüler Medyada Aşk Temsilleri

25 Mart 2013
Öğr. Gör. Dr. Aslı Gülsüm Budak - Sözlü, Yazılı Kültür ve Kitle Kültürü Arasında "Anlatı"

8 Nisan 2013
Öğr. Gör. Dr. Burcu Canar - İletişim, Felsefe, Değil Düşünceleri Üzerine

22 Nisan 2013
Prof. Dr. Simten Coşar - Türkiye'de AKP'li yıllar: Müslüman Yüzlü Neoliberalizm?

6 Mayıs 2013
Ayşe Karakaya - Ankara’da Açıkhava Medyası Kullanımı

27 Mayıs 2013
Yrd. Doç. Dr. Burcu Şimşek
Dijital Hikayelerle Gelenler: Create, Act, Change- 5. Uluslararası Dijital Hikaye Anlatımı Konferansı'ndan İzlenimler

Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)