Etkinlikler

Türkiye'de İletişim ve Medya Araştırmalarını Haritalandırmak: Kurumsallaşma Araştırma ve Eğitim Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme Başlıklı Projeye BAP Desteği

11 Ocak 2023

Yürütücülüğünü Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ayşe Nevin Yıldız’ın yaptığı, Dr. Araştırma Görevlisi Eda Çetinkaya Yarımçam’ın ve Dr. Araştırma Görevlisi Umut Yener Kara’nın araştırmacı olarak görev alacağı "Türkiye'de İletişim ve Medya Araştırmalarını Haritalandırmak: Kurumsallaşma Araştırma ve Eğitim Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme" başlıklı Kapsamlı Araştırma Projesi’nin, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Birimi (BAP) tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

Yeni Kitaplar
Yeni Çevrimiçi Yayınlar (RSS)