FAKÜLTE
İLT 645

SÖYLEM KURAMLARI

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
SeçmeliTürkçe / İngilizce • Kredi: 303 • AKTS: 6

Bu ders, çok çeşitli disiplinlerde (sosyoloji, felsefe, dilbilim, edebiyat, vb.) farklı yaklaşımlarla biçimlenmiş “söylem” teriminin kavramsallaştırılmasına olanak sağlayan temel kuramları karşılaştırmalı olarak ele alacaktır. İrdelenecek temel konular; yapısalcılık ve ideoloji kuramı (Saussure, Althusser, Pecheux), post-yapısalcılık (Foucault, Derrida, Barthes), epistemoloji (söylem yapıları), psikoanaliz, ideoloji ve söylem (Lacan, Zizek), feminist kuram ve söylem kuramı, kolonyal, post-kolonyal söylem kuramı, söylem ve politika kuramı (Laclau ve Mouffe), eleştirel dilbilim ve söylem çözümlemesi (Fairclough, T. Van Dijk).

İLGİLİ SAYFALAR:

FAKÜLTEMİZ ECREA KURUMSAL ÜYESİDİR.


© 2005-2021 Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
27 Jul 2021 (Tue), 04:11