Dr. Öğr. Üyesi Burcu Canar
Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı
İletişim Bilimleri Bölümü
Medya Çalışmaları ABD
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Akademik Etkinlikler

Tuhaf Alan 14 Mart'ta çıkıyor

11 Mart 2013

Canar, Burcu (2013). Tuhaf Alan: Sessizlikten İletişime Bir Sahneleme Denemesi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları

http://www.idefix.com/kitap/tuhaf-alan-burcu-canar/tanim.asp?sid=YHWW0PP1DA7AGXEUPFNR