Dr. Öğr. Üyesi Burcu Canar
Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı
İletişim Bilimleri Bölümü
Medya Çalışmaları ABD
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Akademik Etkinlikler

"Sartre'dan Çekilen Bir Yazı" Notos'un 43. sayısında yayınlandı.

09 Aralık 2013

Canar, B. (2013). "Sartre'dan Çekilen Bir Yazı", Notos 43, Aralık 2013-Ocak 2014, s. 49-52.