Dr. Öğr. Üyesi Burcu Canar
Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı
İletişim Bilimleri Bölümü
Medya Çalışmaları ABD
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Akademik Etkinlikler

# Yaşarken Yazılan Tarih Üzerine Moment'in ilk sayısında yayınlandı.

26 Haziran 2014

Canar, B. (2014). # Yaşarken Yazılan Tarih Üzerine. Moment Dergi 1 (1): 147-153.