Dr. Öğr. Üyesi Burcu Canar
Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı
İletişim Bilimleri Bölümü
Medya Çalışmaları ABD
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Akademik Etkinlikler

"Fahrenheit 451 Yazıkülleri I-II-III" ViraVerita'da yayınlandı.

13 Ocak 2015

Canar, B. (2015). "Fahrenheit 451 Yazıkülleri I-II-III", ViraVerita: Disiplinlerarası Karşılaşmalar, <viraverita.org/yazilar/fahrenheit-451-yazikulleri-iiiiii >