Dr. Öğr. Üyesi Burcu Canar
Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı
İletişim Bilimleri Bölümü
Medya Çalışmaları ABD
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Akademik Etkinlikler

"Fahrenheit 451 Yazıkülleri IV-V-VI" ViraVerita'da yayınlandı

22 Ocak 2015

Canar, B. (2015). Fahrenheit 451 Yazıkülleri IV-V-VI. ViraVerita: Disiplinlerarası Karşılaşmalar.  < viraverita.org/yazilar/fahrenheit-451-yazikulleri-ivvvi >