Prof. Dr. Aksu Bora

Prof. Dr. Aksu Bora

 
İletişim Bilimleri Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara

Özgeçmiş

Eğitim

 • Doktora
  2004 Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Doktora derecesi
  "Ücretli Ev Hizmetleri Bağlamında Kadın Öznelliğinin Yeniden İnşası"
 • Yüksek Lisans
  1995 Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Yüksek Lisans derecesi
  "Türk Modernleşme Sürecinde Annelik Kimliğinin Kurulması"
 • Lisans
  1986 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü lisans derecesi
 • Dil: İngilizce

İş Deneyimi

 • 2010 - Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Doç.
 • 2009 - 2010 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doç.
 • 2008 - 2009 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yrd. Doç.
 • 2007 - 2008 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Uzmanı
 • 1994 - 2007 Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi uzmanı
 • 1990 - 1994 Merkez Bankası Vakfı Yönetici Sekreteri
 • 1989 - 1990 Kent-Koop Yönetim Kurulu Raportörü
 • 1987 - 1989 Maliye Bankası Bütçe Uzman Yardımcısı

Proje Deneyimi

 • 1994 - 1997 UNDP ve Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün desteği ile A.Ü. KASAUM tarafından yürütülen Kısa Dönemli Kadın Eğitimi Programları.
 • 1995 - 1996 Dünya Bankası ve Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün desteği ile Key A.Ş. tarafından yürütülen "Kırsal Alan Kadının İstihdama Katılımı" konulu araştırma projesi.
 • 1998 - 1999 British Council'in desteği ile A.Ü. KASAUM tarafından yürütülen Türkiye'de İnsan Hakları Kuruluşları konulu araştırma projesi.
 • 1998 - 1999 Avrupa Birliğinin desteği ile Ankara Enstitüsü Vakfı tarafından yürütülen Kadının Yurttaşlık Eğitimi başlıklı eğitim projesi.
 • 2000 - 2001 Avrupa Birliğinin (ME - DA) desteği ile Ka - Der tarafından yürütülen Kadının Siyasal Yaşama Katılımı başlıklı eğitici eğitimi projesi.
 • 2002 - 2003 WALD (Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi) desteğiyle yürütülen kentsel yoksulluk araştırma projesi.
 • 2000 - 2005 UNFPA Üreme Sağlığı Savunuculuk Projesi.
 • 2003 - 2004 UNHCR Türkiye Ofisi Toplumsal Cinsiyet Göstergelerinin Geliştirilmesi (ortak çalışma)
 • 2003 UNDP "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Politika Geliştirme Projesi"nin yazımı (ortak çalışma)
 • 2004 - 2005 TESEV Algılar ve Zihniyetler Araştırması/ Cinsiyet Rejimi Ekseni (ortak çalışma)
 • 2005 UNDP tarafından desteklenip IULA - EMME'nin koordinatörlüğünde yürütülen Yerel Gündem 21 Programının kadın meclisi uygulamasının değerlendirilmesi (ortak çalışma).
 • 2006 GAP İdaresi tarafından muhtar ve imamlara yönelik olarak gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet/Kadının İnsan Hakları eğitimi.
 • 2006 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve
 • 2010 Beyaz Yakalı İşsizler Araştırması (Heinrich Böll Vakfı desteğiyle)

Verdiği Dersler

 • 1995 - 1996 "Kamusal Alan ve Kadın" (Doç. Dr. Sevda Alankuş ile birlikte) Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
 • 2000 - 2006 "Kültürün Cinsiyeti" Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
 • 2005 - 2008 "Uygarlık Tarihi" Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Programı
 • 2007 - 2008 "Kültür ve Cinsiyet" Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi, Halkbilim Bölümü Lisans Programı
 • 2007 - 2008 "Türkiye'de Eşitlik Politikaları ve Feminizm" Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
 • 2007 - 2008 "Sosyoloji 1" ve "Sosyoloji 2" Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Programı
 • 2008 - Felsefeye Giriş. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
 • 2008 - Uygarlık Tarihi. Abant izzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji ve Psikoloji Bölümü
 • 2008 - Sosyal Antropolojiye Giriş. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü
 • 2008 - 2009 Sosyolojiye Giriş. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü.
 • 2008 - Kültür Sosyolojisi (Doç. Dr. Aykut Çelebi ile birlikte) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Doktora Programı
 • 2008 - 2009 Feminist Antropoloji (seminer) Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
 • 2009 - 2010 Aile Sosyolojisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
 • 2010 - İLT 619 Sosyal Teori Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans Programı
 • Bilimsel Hazırlıkta: Sosyoloji, İletişim Sosyolojisi, İletişim ve Antropoloji, Siyaset Bilimi
 • Yüksek Lisansta: Sosyal Teori, Kültür Kuramları, Siyasal İletişim, Kültürel Çalışmalara Giriş, Popüler Kültür İncelemeleri, Kültür Sosyolojisi, Türkiye Ethosu, Türkiye'de Eşitlik Politikaları, Toplumsal Cinsiyet ve Kültür
 • Doktora programında: Duygular Sosyolojisi, Kadın Anlatıları

Akademik Görevler

 • Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Danışma Kurulu üyesi
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı (2008-2010)
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimlerde İnsan Araştırmaları Etik Kurul üyesi (2008-2010)
 • Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı (2011-2016)
 • Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama Kriterlerini Belirleme ve Dosyaları İnceleme Komisyonu üyesi (2012-2015)
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Komisyonu (2014-2015)
 • Hacettepe Üniversitesi Dekan vekili (2016-)

Katıldığı Ulusal Kongre, Sempozyum ve Toplantılar

 • Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı, "Yoksulluk ve Dışlanma", 15-17 Kasım 2002
 • Yerel Yönetişim ve Yoksulluğun Giderilmesi Toplantısı, "Yoksullukla Mücadelede Yerel Aktörler", 7-8 Ocak 2005
 • Ankara Üniversitesi 5. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, "Basında Çocuk Yoksulluğu ile İlgili Haberlerin Analizi", 13 Ekim 2005
 • Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, "Türkiye'de Feminist Hareket ve Hak Kavramının Dönüşümü", 5-6 Ocak 2006
 • Koç Üniversitesi, Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Sempozyumu, "Annesiz Kızlar: Modern Babaların Modern Kızları", 29-30 Kasım 2008.
 • 3. Ulusal Antropoloji Kongresi, "Türkiye'de Muhafazakârlığın Toplumsal Kaynakları", 6-8 Nisan 2009
 • Çevre, Kadın ve İklim Değişikliği Kongresi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu. 21 Aralık 2009
 • 3. Sosyal Psikiyatri Kongresi. "Sınıf ve Kimlik: Ayrı Dünyaların Kavramları mı?" Temmuz 2010
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mor Baykuş Etkinlikleri. "Gündelik Yaşamın Cinsiyeti, Gayrı Maddi Emek ve Sözlü Kültür" Mart 2012
 • Tütün Deposu Açık Masa Toplantıları. "Feminist Politika ve Sanat" Mart 2012
 •  “Adalet Sorumluluğu: Farklılığın Tanınması” Doğu Akdeniz Üniversitesi 4. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı, 3-5 Ekim 2012
 • “Neoliberal Dönemin Cinsiyet Rejimi: Erkek Egemenliği Değişiyor mu?” Kocaeli Üniversitesi, Kadın, Kriz, Kritik Konferansı 28-29 Kasım 2012
 • “Bir Problem Olarak Anneyi Unutmak”, 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül 2013
 • “Kamusalın Mahrem Yüzü”, Medya ve Mahremiyetin Sınırları Sempozyumu, Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 6-8 Kasım 2013
 • “Devlet Baba-Devlet Koca Arasında Sosyal Politikalar” Sosyal Bilimler Derneği Kongresi, 5 Aralık 2013
 • Türkiye’de Hafıza Çalışmaları Yuvarlak Masa Toplantısı – Hafıza Merkezi, 10 Mart 2014
 • “Kadın Bakış Açısından Türkiye’de Laiklik, Muhafazakârlık ve Ahlak” Paneli, Okan Üniversitesi, 17 Nisan 2014
 • “Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Topluluğu Konferansı 17 Nisan 2014
 • Türkiye Psikiyatrlar Derneği 18. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Açılış Konuşması: “Aile Sırları, Mayıs 2014
 • “Sosyal Bilimlere Feminist Katkı” Bilim ve Sanat Vakfı- İstanbul, Haziran 2014
 • “Popüler Kültür ve Feminizm” HÜKSAM Konferans Dizisi 27 Ekim 2014
 • Uzun Bir Yas Hikâyesi: Alevilik”, İnançta ve Toplumsal Yaşamda Alevilikte Kadın Konferansı 11-12 Aralık 2014
 • “Çalışmak Derken?” Emek, Güvencesizlik, Direniş Konferansı, Koç Üniversitesi, 24 Nisan 2015
 • “Tarih, Hafıza ve Yas”, Yas Sempozyumu, Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü, 8 Mayıs 2015
 • “Birer Sınır İşareti Olarak Kadınlar”, 2. Siyasal Psikoloji Çalıştayı: Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Akdeniz Üniversitesi, 13-15 Mayıs 2015
   

Yayınlar

Kitaplar

 • 1990'larda Türkiye'de Feminizm (derleme, Asena Günal'la birlikte). İletişim Yayınları, 2002.
 • Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Hizmetleri Bağlamında Kadın Öznelliğinin Kurulması. İletişim Yayınları Kasım 2005
 • Sıcak Aile Ortamı/Demokratikleşme Sürecinde Kadınlar ve Erkekler. (İlknur Üstün ile birlikte) TESEV Yayını, Ekim 2005
 • Cumhuriyette Çocuktular: Bir Sözlü Tarih Çalışması, Mine Tan vd. ile birlikte, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2007
 • Boşuna mı Okuduk: Türkiye'de Beyaz Yakalı İşsizliği, Tanıl Bora vd. ile birlikte. İletişim Yayınları, 2011
 • Feminizm Kendi Arasında, Ayizi Yayıncılık, 2011, ikinci baskı 2014
 • İradenin İyimserliği (Derleme) Ayizi Yayıncılık, 2015
 • Bir Envanter:Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Neredeyiz? (Özlem Cankurtaran ile birlikte) HÜKSAM Yayını, 2016
   

Eğitim Kitapçıkları ve Ders Kitapları

 • Kadınlar ve Erkekler Hakkında Bildiğiniz Birkaç Şey/ Cinsiyete Karşı Duyarlılık Eğitimi. KSSGM Yayını. 1998
 • Gücümüzü Farketmek: Grup Çalışması İçin Rehber. Ka-Der Yayını. 2004
 • Düğüm Bilgisi/Yarın İçin Bugünden Kampanyası Eğitim Dizisi 1 (Ceren İşat ile birlikte) Ka-Der Ankara Şubesi Yayını, Haziran 2006
 • Bir de Buradan Bak/Cinsiyet Eşitsizliği Bir "Kadın Sorunu" Değil, Toplumun Sorunudur- Yarın İçin Bugünden Kampanyası Eğitim Dizisi 4 (ortak çalışma) Haziran 2006
 • Sivil Toplum Kuruluşları için Toplumsal Cinsiyet Rehberi. STGM Yayını 2008
 • Yerel Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği. STGM Yayını 2009.
 • “Toplumsal Cinsiyet ve Aile”, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir, Haziran 2012.
 • “Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık”. Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi Yayını, İstanbul, Ağustos 2012.
 • AB Bakanlığı ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi- Kamu Personeli Eğitim Materyali 2. Ünite: Toplumsal Cinsiyet, 2015
 • Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kültür Sosyolojisi Ders kitabı “Kültüre Antropolojik Yaklaşımlar” ve “Gelenek, Kültür ve Modernlik” başlıklı üniteler, 2015

Kitap İçinde Bölümler

 • "Kadınlar ve Hane", Yoksulluk Halleri içinde. (Der. Necmi Erdoğan) Wald Yayınları, 2002
 • "Türk Modernleşmesinde Annelik Kimliğinin Dönüşümü", Yerli Bir Feminizmin Olanakları, Aynur İlyasoğlu (der.) Sel Yayınları, 2002.
 • "Bir Yapabilirlik Olarak Ka-Der", 1990'larda Türkiye'de Feminizm içinde, İletişim Yayınları, 2002.
 • "Kamusal Alan / Özel Alan: Mahrumiyet - Özgürleşme İkileminin Ötesi", Kamusal Alan içinde, Meral Özbek (der) Hil Yayınları, 2004
 • "Cinsiyet ve Sınıf: Kimlikten Politik Özne Çıkar mı?", Cinsiyet Halleri içinde, Nil Mutluer (der), 2008
 • "Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner", Cins Cins Mekân içinde, Ayten Alkan (der) 2009
 • “Ankara Ekspresi”, Tren Bir Hayattır. İletişim Yayınları, İstanbul, Haziran 2012. (Tanıl Bora ile birlikte)
 • “Modern Kadınlık: Politikadan Kültüre”, Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları. Yay. Haz: Bülent Bilmez. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013
 • “Giriş”, Sayfiye, Bir Hafiflik Hayali, (Der. Tanıl Bora), İletişim Yayınları 2014
 • “Giriş”, Türkiye’nin Kalbi, Kabul Günleri: Sevgi Soysal’ın Gazete Yazıları (der) İpek Şahbenderoğlu, İletişim Yayınları, 2014
 • "Aile modelleri, gelenek ve roller", TMMOB 1. Kadın Sempozyumu Kitabı içinde, 2015
 • “Amargi Dergi: Bir Mecra, Bir Macera”, Türkiye’de Alternatif Medya içinde, der. Barış Çoban, Barış Ataman, Kafka Yayınları 2015
 • “Bir Erkeklik Fantezisi: Kurtlar Vadisi” Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet- Edebiyat, Medya, Siyaset içinde, der. Simten Coşar, Aylin Özman, İstanbul: İletişim Yayınları (T.Bora ile birlikte) 2015
   

Ansiklopedide Bölüm

 • "Kadın Sorunu mu, Erkek Egemenliği mi", Türkiye'de Siyasal Düşünceler Ansiklopedisi, 9. Cilt. İletişim Yayınları, 2008

Yabancı Yayınlar

 • "Frauen in der türkischen Politik: Symbol oder agierende Kraft?", Frauen in der Einen Welt. Zeitschrift für interkulturelle Frauenalltagsforschung. Frauen in der Politik. 11 Jahrgang, Heft 2. ISSN 0937-5848, Frankfurt a.M., IKO Verlag für interkulturelle Kommunikation. (2000)
 • "Feminism: Borderlines and Infringements", Gender and Identity: Theories from and/or on Southeasterrn Europe. (ed) J. Blagojevic, K. Kolozova, S. Slapsak. Belgrade Women's Studies and Gender Research Center 2006.
 • "What is Under a Headscarf? Neo-Islamist vs. Kemalist Conservatism in Turkey" Arab Studies Journal Fall 2007-Spring 2008 Vol. XV No 2. (ortak yazı)

Dergi Yazıları (Seçilmiş)

 • "Fark Yaraları- Farklılık mı Eşitlik mi" Defter Dergisi 2002 Ocak (No:12)
 • "Feminizm: Sınırlar ve İhlal İmkânları", Birikim Dergisi 2005 Nisan sayısı
 • "Kamu Yeniden Kurulurken Kadınlara Ne Olacak?" Cogito Eylül 2005
 • "Yeni bir Bağlam, Yeni Sorunlar", Amargi Feminist Teori ve Politika Dergisi (2006 Aralık)
 • "Yoksulluk ve Kadınlar", Tes-İş (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) Dergisi (2007 Haziran)
 • "Kadın Devrimi", Birikim Dergisi (Temmuz 2007)
 • "Ortadoğu"da Kadın Hareketleri", İÜ SBF Dergisi (2008 Aralık)
 • Hatırlananlar ve Unutulanlar: İslam Coğrafyasında Modernleşme ve Kadın Hareketleri" Bilig Dergisi 53. Sayı, Nisan 2010
 • Annesiz Kızlar: Modern Babaların Modern Kızları. Folklor ve Edebiyat Haziran 2010
 • Yas Ne Zaman Birleştirir? Açık Yaralarla Yaşamak. Toplum ve Bilim 118 Haziran 2010
 • “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kadın ve Aile Politikalarının Değerlendirilmesi”, Perspektif Dergisi Eylül 2012. Heinrich Böll Vakfı Yayını
 • “Milli Bir Vazife Olarak Kadınlar ve Spor”, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Nisan 2013
 • “Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar”, Toplum ve Bilim Sayı 127, Ekim 2013
 • “Adalet Sorumluluğu: Farklılığın Tanınması”, KAOSGL Dergi, Sayı 133 Kasım-Aralık 2013
 • “Maske bazen yüzün kendisidir: Erkeklik, Kimlik, Masumiyet”(Bahadır Türk ile birlikte), Kimlik Dergisi 2. Sayı, Aralık 2015

Kitap Tanıtımları ve Değiniler (Seçilmiş)

 • "Türkiye'de Korku Edebiyatı", Virgül Dergisi 32. Sayı
 • "Dark, Tall and Handsome: Popüler Aşk Romanları Bize Neyi Anlatıyor?" Virgül Dergisi 39. sayı
 • "Bir Feminist Tarihçi Müdahalesi", Virgül Dergisi 82. sayı
 • "Nesnelliğin Ağırlığını Tanımaya Bir Çağrı: Özne / Yapı Gerilimi" Amargi Dergisi 2. Sayı
 • Hayatı Sarfetmek İçin Harika Bir Yol: Yerlinin Bakışı / Etnografya, Kuram ve Yöntem. Virgül Dergisi Ağustos 2009

Çeviriler

 • "Görünmez Flaneur", Elizabeth Wilson. Birikim Dergisi Kasım 1992, 43. Sayı.
 • Sarı Duvar Kağıdı. Charlotte Perkins Gilman. İletişim Yayınları 1993
 • "Kardeşlerarası Toplumsal Sözleşme", Carole Pateman. Sivil Toplum ve Devlet içinde, J.Keane, Ayrıntı Yayınları 1993
 • Gündelik Hayat Kılavuzu. Susan Willis. Ayrıntı Yayınları. 1994 (Ortak çalışma)
 • Şu Hain Kalplerimiz. Rosalind Coward. Ayrıntı Yayınları 1995(Ortak çalışma)
 • Feminist Teori. Josephine Donovan. İletişim Yayınları. 1996 (Ortak çalışma)
 • Cariyeler, Bacılar ve Yurttaşlar. Deniz Kandiyoti. İletişim Yayınları 1997 (Ortak çalışma)
 • Yönetici Rehberi Dizisi (16 rehber kitaptan oluşan bir dizi) . İlkkaynak Yayınları. 1998
 • Parayla Akraba. Jenny White. İletişim Yayınları 1999
 • Evrim. Linda Gamlin. Tübitak Yayınları 1999
 • "Erkeklik ve Milliyetçilik: Ulusun İnşasında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik", Joane Nagel. Vatan Millet Kadınlar içinde, A. Altınay, İletişim Yayınları 2000.
 • Tohum ve Toprak. Carol Delaney. İletişim Yayınları 2002
 • Antropoloji Tarihi. Thomas Hyyland Eriksen, Finn Sivert Nielsen. İletişim Yayınları 2010.
 • Baş Harfi F. Catherine Redfern, Kristin Aune. Ayizi Yayınları, Eylül 2012 (Simten Coşar ile birlikte)
 • Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler 1. Cilt, Ayizi Yayınları, Eylül 2014 (Simten Coşar, Burcu Şimşek, Elif Ekin Akşit ve Seyhan Aydınlıgil ile birlikte)

 Editörlük

• Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın/Woman 2000 Dergisi “Neoliberalizmin Cinsiyeti” sayısı için misafir editörlük (Uluslararası Hakemli Dergi
• Moment Dergi (H.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi) tema editörlüğü (Burak Özçetin ile birlikte)