Arş. Gör. Dr. Emre Canpolat
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
HÜ İletişim Fakültesi Edebiyat Fakültesi Binası, 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Bilgiler

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2001-2007 Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümü.

Yüksek Lisans

2009-2011 Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı.

Doktora

2011-2017 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı.

Yabancı Diller

İngilizce.

Akademik Çalışmalar

Doktora Tezi

 • (2017) "İletişim, Yabancılaşma ve Meta Fetişizmi: Akıllı Telefonlar Üzerine İnceleme". Danışman: Prof. Dr. Gökhan Atılgan, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı.

Yüksek Lisans Tezi

 • (2011) "Yeni Medya ve Çokuluslaşma: Hürriyet A.Ş. Örneği". Danışman: Prof. Dr. Nurcan Törenli, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı.

Yayınlar

Ulusal-Uluslararası Hakemli Dergilerde Makaleler:

 • "Dijital Çağ"da Politika ve Birey: Sosyal Medyada Toplumun Yitimi, Doğu-Batı, 2021, 96, ss. 251-266.
 • Toplumsal ve Bireysel Boyutlarıyla Yaratıcılık ve Emek: Yaratıcı Endüstrilerde Yaratıcı Olan Ne?, Emek Araştırma, 2020, (11)18, ss. 173-190.
 • Walter Benjamin'de Yöntem ve Flaneur, Moment Dergi, (2)1, 2014, ss. 270-295. DOI: http://dx.doi.org/10.17572/mj2014.2.270295
 • Küreselleşmenin İzini Foursquare'de Sürmek, Galatasaray İleti-ş-im, 2013, Aralık (19), ss. 65-84.
 • Teknolojik Belirlenimcilikte Bir Uğrak: Computopia, Akdeniz İletişim, 2012, Haziran (17), ss. 43-62.
 • Hürriyet A.Ş. Örneğinde Yeni Medya Sektörü ve Çokuluslaşma Pratiklerinin Temel Eğilimleri, Selçuk İletişim, Temmuz, 2012, 7(3), ss. 173-190.

Derleme Kitapta Bölümler & Bildiri Kitabında Makaleler:

 • "Çevirimiçi Mecralarda Bilim İletişimi ve Popüler Bilim Medyası: Olanaklar, Alternatifler ve Sorunlar". Bilim İletişim içinde. (Der. Çiler Dursun ve Onur Dursun). Ankara: Siyasal Kitabevi, 2021, ss. 279-297.
 • "İktidarın Zamanı/Mekânı Düzenleyişi ve İletişim Araçları." 1. Uluslarararası Medya Çalışmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Yayınları, 2013, ss. 325-332.
 • "Berlin Duvarı'nın Yıkılışının Türk Basınındaki Sunumu: Cumhuriyet, Sabah ve Zaman Gazeteleri Örnekleri". Sihirli Aynanın Sırları içinde. (Der. Erkan Yüksel). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2009, ss. 1-24 (Doç. Dr. Erdal Dağtaş’la birlikte).

Kitap Eleştirileri/Değerlendirmeleri

 • "Yarasa Görünümlü Kelimeler"den Kapitalist Toplumdaki İnsanın Durumuna, Emek Araştırma, Haziran, 2019, 10(5), ss. 201-206.

Bildiriler

 • 17th International Symposium, Communication in the Millenium. "Multimedya, Polimedya ve Metamedya: Yeni Medyada Güncel Kavram Setleri ve Ötesi." 5-6 Kasım 2020. Online/Anadolu Üniversitesi.
 • TSBD 15. Sosyal Bilimler Konferansı. "Görüngüdeki Öz, Gündelik Olandaki Yabancı." 29 Kasım-1 Aralık 2017. Ankara.
 • 1. Uluslarararası Medya Çalışmaları Sempozyumu. "İktidarın Zamanı/Mekânı Düzenleyişi ve İletişim Araçları." 20-23 Kasım 2013. Antalya. (Bildiriler Kitabı, ss. 325-332, Antalya, 2013).
 • LaborComm. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı. "Yeni Medya Sektöründeki Çokuluslaşma Pratikleri Üzerine Bir Model Denemesi: Hürriyet A.Ş. Örneği." 7-8 Mayıs 2012. TMMOB IMO. Ankara.

Diğer

 • 2013 - 2018 Moment Dergi Yayın Sekreterliği.
 • 2018 - Moment Dergi Editör Yardımcılığı.

Dersler

İLT 102 - İletişim Bilimine Giriş

İLE 210 - Bilim ve Teknoloji Tarihi

İLE 374 - Çağdaş Medyanın Ekonomi Politiği

RTS 632 - Medya Endüstrisinde Yaratıcı Emek

İlgi Alanları

Medyanın Ekonomi Politiği, Eleştirel İletişim Çalışmaları, Medya Sosyolojisi
Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı
Küreselleşme