Asst. Prof. Dr. Burcu Canar
Chair, Media Studies Department
Communication Sciences Bölümü
Media Studies Department
HÜ İletişim Fakültesi Communication Sciences Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Course Schedule

Curriculum Vitae

Education

B.A.   Ankara University, Faculty of Communication, Department of Journalism  (1999 - 2003)

M. Sc.    Middle East Technical University (METU) Graduate School of Social Sciences,

                             Department of Media and Cultural Studies (2003 - 2005)       

   Master Thesis:  Pop Philosophy Versus The Face: Faciality in Dermocosmetic Advertisements

                                                                               (December 7, 2005) 

Ph.D.  Ankara University, Graduate School of Social Sciences, Department of Journalism (2006-2012)

  Doctoral Dissertation: The Odd Space: A Study of Staging onto Silence with Communication

                                                                           (June 5, 2012)

Courses

GRADUATE COURSES

 • ILT 621 PHILOSOPHY OF COMMUNICATION (2018-2019 Fall Semester; 2017-2018 Fall Semester; 2014-2015 Spring; 2014-2015 Fall Semester; 2013-2014 Fall Semester)
 • KLM 641 LITERATURE AND COMMUNICATION (2017-2018 Fall Semester; 2014-2015 Fall Semester; 2013-2014 Spring Semester)
 • ILT 517 RESEARCH METHODS (2013-2014 Fall Semester)
 • ILT 526 RESEARCH METHODS AND APPLICATIONS (2014-2015 Spring Semester; 2013-2014 Spring Semester)
 • ILT 511 INTRODUCTION TO COMMUNICATION (2013-2014 Fall Semester)
 • ILT 521 BASIC THEORIES OF COMMUNICATION ( 2012-2013 Spring Semester)

UNDERGRADUATE COURSES

 • ILE 105 ORAL AND WRITTEN EXPRESSION TECHNIQUES (2018-2019 Fall Semester)
 • ILE106 BASIC CONCEPTS OF PHILOSOPHY (2018-2019 Spring Semester) 
 • ILE 391 PHILOSOPHY OF COMMUNICATION-I (2021-2022 Fall Semester)
 • ILE 392 PHILOSOPHY OF COMMUNICATION- II (2021-2022 Spring Semester)
 • ILE 421 THEATRE AND COMMUNICATION (2022-2023 Fall Semester)
 • ILT 100-01 INTRODUCTION TO COMMUNICATION (2012-2013 Spring Semester)
 • ILT 100-04 COMMUNICATION (2013-2014 Fall Semester)
 • İMT 308  LANGUAGE OF PRESS & ITS TRANSLATION (2017-2018 Spring Semester; 2018-2019 Spring Semester)

Academic Studies

Academic Studies & Publications

Book
Canar, B. (2013). Tuhaf Alan: Sessizlikten İletişime Bir Sahneleme Denemesi. İstanbul: Ayrıntı.

http://www.amazon.com/Tuhaf-Alan-Burcu-Canar/dp/9755397337

www.ayrintiyayinlari.com.tr/kitap/tuhaf-alan/532 (Publisher’s Website)

www.ayrintiyayinlari.com.tr/kisi/burcu-canar/350 (Publisher’s Website)

Book chapter 

Canar, B. (2021). "Okumanın Parodisi: Metnin Niyetine Karşı Bildiğini Okumak". In Kavramsal Ritimler: Felsefe-Edebiyat-Eleştiri. Mustafa Demirtaş (Ed.). Ankara: Nika. 83-106.

Canar, B. (2016). "The Palette of Writing: To Voice a Play in Chagall Through Philosophy". In Not Just For Children: Interdisciplinary Explorations of Play. Elena Xeni & John Hildebrand (Eds.). Oxford, United Kingdom: Inter-Disciplinary Press. 75-82.

Canar, B. (2011). "Gündelik Hayatın Garipliği Üzerin(d)e". In Edebi Gündelik: Türkiye Romanında Gündelik Hayat.Tuğba Taş (Ed.). Ankara: De Ki. 13 - 36.

Editor

Moment Journal-  5: 1 (2018): "Philosophy of Communication" (Theme Editors: Burcu Canar & Briankle G. Chang). June 15. 

Articles published in peer-review academic journals:

Canar, B. (2017). Parmak Ucunda Bir Yazı: Acının Arsız Yokluğuyla Siyah Kuğu'yu Çözümlemek [A Writing on Tiptoe: To Analyze Black Swan with The Impudent Absence of Pain]. Journal of Faculty of Letters. Vol. 34(1): 81-95. 

Canar, B. (2017). On The Remains of Guesses: Searching For A Philosophy of Communication in Academia. Moment Journal 4 (1): 221-236.

www.momentjournal.org/index.php/momentdergi/article/view/232/433 (Full Text is available)

Canar, B. (2012). Maurice Blanchot Düşüncesi’nde Sessizliği Yazıya Çekmek (Dragging the Silence into Writing in the Maurice Blanchot Thought), Ankara Üniversitesi Dil ve  Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 52 (1): 85-112.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1668/17796.pdf (Full Text is available)

Canar, B. (2011). Deleuze and The Face. Lingua ac Communitas, Vol 21: 33-52.

http://www.lingua.amu.edu.pl/lingua_articles_21.html (Full Text is available)

Articles published in peer-review journals on art, literature and philosophy

Canar, B. (2016). "Beckett icin Metinler". ViraVerita: Disiplinlerarası Karşılaşmalar <viraverita.org/yazilar/beckett-icin-metinler

Canar, B. (2015). "Yazıyla Kafka..." ViraVerita: Disiplinlerarası Karşılaşmalar. <www.viraverita.org/yazilar/yaziyla-kafka>

Canar, B. (2015). "Fahrenheit 451 Yazıkülleri IV-V-VI". ViraVerita: Disiplinlerarası Karşılaşmalar. < viraverita.org/yazilar/fahrenheit-451-yazikulleri-ivvvi> (Full Text is available)

Canar, B. (2015). "Fahrenheit 451 Yazıkülleri I-II-III". ViraVerita: Disiplinlerarası Karşılaşmalar, <viraverita.org/yazilar/fahrenheit-451-yazikulleri-iiiiii> (Full Text is available)

Canar, B. (2014). "Sartre'dan Çekilen Bir Yazı", Notos Vol 43 : 49-52.

Canar, B. (2013). "Şiddetle Yoldan Çıkmanın Zarafeti: Dogville". FelsefeYazın 21: 76-83.
(This article was also published in ViraVerita, See http://www.viraverita.org/yazilar/siddetle-yoldan-cikmanin-zarafeti-dogville )

Book Reviews

Canar, B. (2015). "On Elemental Views From A Thought Experiment: The Marvelous Clouds". Moment Journal. 2(2): 300-308.

http://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/view/149/206

Canar, B. (2014). # Yaşarken Yazılan Tarih Üzerine. Moment Journal 1 (1): 147-153.

http://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/view/35/44 (Full text is available)

Canar, B. (2013). Eleştirinin `Saf Fark`ı ya da Şiir İçin Paralaks Hakkında. ViraVerita, < http://www.viraverita.org/yazilar/elestirinin-saf-farki-ya-da-siir-icin-paralaks-hakkinda>  (Full text is available)

 International  Conferences

Canar, B. (2014). "The Palette of Writing: To Voice A Play In Chagall Through Philosophy". 3rd Global Conference – Play (A Making Sense Of: Project). Inter-Disciplinary.net. Saturday 1st November – Monday 3rd November 2014. Prague, Czech Republic.

Canar, B. (2012). Staging Derrida: Writing a Philosophy of Communication onto Silence. International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges (ISLC), June 10-13, İzmir University, İzmir. (For full text  see Canar, B. (2012). Staging Derrida: Writing a Philosophy of Communication onto Silence. International Syposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges (ISLC) Proceedings Book. ISBN 978-605-8687-0-0. Erzurum: Mega Press, pp. 1849-1856).


Canar, B. (2011). The Writing of the Silence: Creating an Odd Space in Connection with Philosophy and Communication. IAMCR "Cities, Connectivity, Creativity" Conference, July 13 - 17, Kadir Has University, İstanbul.

http://iamcr-ocs.org/index.php/2011/2011/paper/view/450 (Abstract is available)

National Conferences, Discussions, Presentations and Projects

Canar, B. (2017). The Case of Ulysses: A Study on Performing Philosophy of Communication [Presentation]. Brown Bag Series, Department of Communication, UMASS Amherst, USA, February 27. 

www.umass.edu/communication/node/1457

Canar, B. (2014). Fahrenheit 451 / F. Truffaut [Film Okuması]. Dijital Gözetime Karşı Farkındalık ve Kem Gözlere Şiş Haftası Etkinlikleri, 28 Kasım, Ankara Üniversitesi, ATK Sanatevi-Cebeci.

Canar, B. (2010). "Yüzeyde(n) Konuşmak". (The presentation of Pop Philosophy Versus The Face: Faciality in Dermocosmetic Advertisements ). Hacettepe Üniversitesi AR-GE Proje Pazarı, May 11.

Canar, B. (2008). "Özgürlüğe Kapatılmanın Özgül Ağırlığı: Türban".  3. Karaburun Bilim Kongresi  "Bugünü Anlamak", 4 - 7 Eylül 2008, Karaburun, 5 Eylül 2008. (For abstract see  Canar, B. (2008)."Özgürlüğe Kapatılmanın Özgül Ağırlığı: Türban". In Bugünü Anlamak: Bildiri Özetleri. İzmir: Emre Basımevi, pp.  66-67) 

Canar, B (2009-2010) Researcher,  Title of the Project: "Türkiye'de Bilim Haberlerinin Görünürlüğü ve Temsili: 1993 - 2008", TUBITAK Research Project. Project No: 108K415. Project Coordinator:  Assoc. Prof. Dr.  Çiler Dursun.

Awards

The Young Social Scientist Award of Turkish Social Science Association in the category of "the best master thesis" with Pop Philosophy Versus The Face: Faciality in Dermocosmetic Advertisements (December 9, 2009).

http://www.tsbd.org.tr/

http://www.tsbd.org.tr/gsb1987-2013sıralama.pdf  (See Page 3)

Academic Interests
Philosophy of Communication, Comparative Literature, Cultural Studies, Textual Analysis

Linguistic Proficiency

English: Advanced knowledge

German: Basic knowledge

Work Experience

Assistant Professor, Ph.D. Hacettepe University, Faculty of Communication, Department of Communication Sciences (2018-...)

Lect. Dr. Hacettepe University, Faculty of Communication, Department of Communication Sciences(2012-2018)

Research Assistant, Hacettepe University, Faculty of Communication, Department of Communication Sciences (2008 - 2012)

Part-Time Instructor, Bilkent University,  Faculty of Art, Design and Architecture, Department of Communication and Design (2006-2007)  

                                               Undergraduate Courses

 •  COMD 424 Media Theory and Methods (2006 - 2007 Spring Semester)
 •  COMD 433 Gender and Media (2006 - 2007 Fall Semester)
 • COMD 341 Media and Society (2006 - 2007 Fall Semester)
 • COMD 204 Introduction to Communication Studies II (2005 - 2006 Spring Semester )

Editor of Görünüm / English (An Application Newspaper of Ankara University Faculty of Communication) (2002-2003)

Intern Diplomacy Correspondent  at Milliyet [Newspaper] (July 1 - 31, 2002)

Others

Writing short stories, short essays and film reviews.

Publications:

Canar, B. (2004). Sözcükler, Kül Güncel Edebiyat ve Sanat Seçkisi, Haziran, pp. 20-24.

Canar, B. (2004). Zıvana, Kül Öykü Seçkisi, Mayıs - Haziran, pp. 21-24.

Canar, B. (2004). 5 Anlatı: Bir Baykuş Göründü Geceye, Makyaj, Yarasa, Sis, Paradoks, Kül Öykü Seçkisi, Ocak - Şubat, pp.165-170.

Canar, B. (2001). Bir Orkestra Salonunda Gece Devriyesi, Pegasos (İki Aylık Düşün - Edebiyat Dergisi), Mayıs, p.18.

Canar, B. (2000). Varolmayan Adam, Pegasos (İki Aylık Düşün - Edebiyat Dergisi), Mayıs - Haziran.

Her short stories, Sokak Lambası, Güneşten Kaçan, Gül Yaprakları, Bozkırda Yalnızlık, Resim Üzerine, Mevsimsiz Tablo, İş Dedikleri, Kutunun Ağırlığı, Uzun Bir Aradan Sonra and couple of film reviews were published  in İlef İnternet İşleri - İ3 <http://www.ilef.ankara.edu.tr/i3>  (The web site is no more available-B.C. ) in 2001 - 2002.  

Member of the Editorial Board of Moment Journal (Hacettepe University Faculty of Communication Journal of Cultural Studies)

Book Review Editor of Moment Journal

http://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/about/editorialTeam

Thesis Supervision

Supervised Master Thesis:

Evrim Nacar,  "Examination of Death and Eroticism Identity in Bunuel Cinema with Bataille's Transgression", Master Thesis, Hacettepe University, Graduate School of Social Sciences, Graduate Programme of Communication Sciences, June 23,  2016.

Scholarship

Fulbright Visiting Scholar Program

Grant Type: Research

Start Date: September 2016

End Date: March 2017

Project Title: The Case of Ulysses: A Comparative Analysis on How To Study Philosophy of Communication

Host Institution: University of Massachusetts, Amherst, Department of Communication.