Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara

Atölye Çalışmaları

Kökler, izler ve gölgeler... Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

14 Mayıs 2014

Bu atölye HÜ İletişim Fakültesi Dijital Hikâye Anlatımı Yüksek Lisans dersi kapsamında kolaylaştırıcı eğitimi olarak gerçekleştirilmiştir.

www.digitalstoryhub.org/filter/roots/Kokler-Izler-ve-Golgeler