Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

1989 Ankara Üniversitesi B.Y.Y.O. Radyo Tv. Bölümü Lisans Derecesi

1992 Ankara Üniversitesi SBE. İletişim Bilimleri Y.Lisans Derecesi

1999 Ankara Üniversitesi SBE. İletişim Bilimleri Doktora Derecesi

2004 Ankara Üniversitesi DTCF.  Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Sinoloji  Lisans Derecesi (Filolog)

2018 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku Ana Bilim Dalı Tezsiz Y.Lisans Programı (mezun)