Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

Haritada Görselleştirme ve Python Atölyesi 1 gerçekleştirildi

20 Nisan 2015

İnternet Haftası ve Y eni Medya Sosyolojisi doktora dersi kapsamında 19 Nisan 205 tarihinde Orkut Murat Yılmaz tarafından Harita Üzerinde Görselleştirme ve Python Atölyesi 1 gerçekleştirildi.