Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

Medya Okuryazarlığı kitabında Eğlence Trolleri ve Yeni Medya Okuryazarlığı bölümü yayınlandı

24 Aralık 2016

Eğlence Trolleri ve Yeni Medya Okuryazarlığı üzerine (HU.BAP destekli araştırma projesi) çalışma, E.Küçük Durur tarafından derlenen Medya Okuryazarlığı adlı kitapta yayınlandı.

Bakınız: Binark, M., Ş.Karataş, T.Çomu ve E.Koca (2016) “Twitter’da Eğlence Trolleri ve Yeni Medya Okuryazarlığı: Trolleri Beslemeyin”, Medya Okuryazarlığı, (Der.) Elif Küçük Durur. Ankara: Siyasal. 91-108.

ISBN: 978-605-9221-40-5