Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

Unesco Filmin Yaratıcı Kenti olarak Busan ve Busan Film Komisyonu

18 Haziran 2018

"Film Endüstrisinin ve Sinema Kültürünün Gelişmesinde Busan Film Komisyonu’nun Rolü" adlı yazı Moment Dergi 5(1), 2018 de yayınlandı (ss.105-115).
Bakınız: http://www.momentjournal.org/index.php/momentdergi/article/view/338/526