Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

107k039 nolu Bir Tübitak Sobag Projesi Yayınlarının Literatüre Etkisi Analizi

28 Aralık 2018

 Sezgin, S., Binark, M, Yalçın, H. ve G.Bayraktutan. (2018). “Türkiye’de Dijital Oyun Çalışmalarının 10 Yılı: Bir TUBİTAK-SOBAG Araştırmasının Boylamsal Etki Değerlendirmesi”, Kültür ve İletişim, S:21(42):170-194.
(EBSCO Host ve ULAKBİM TR Dizin veri tabanında yer almaktadır)
ISSN: 1301-7241