Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

“Bir TÜBİTAK SOBAG Araştırma Projesinin (107k039) Hikayelendirilmesi”

26 Mart 2019

Binark, M. (2018) İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi. 38(2):459-474. (Değerlendirme Yazısı)

Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index (ESCI), TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin, ProQuest CSA Sociological Abstract ve EBSCO SocINDEX (with Full Text)

https://dx.doi.org/10.26650/TJS.2018.38.2.0102

ISSN: 1304-2998

eISSN: 2148-9165