Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

Representation of the “Belt and Road Initiative” in Turkish Mainstream Newspapers adlı araştırmamız yayınlandı

08 Ocak 2020

Bakınız: Özsu, G. and M. Binark (2019) “Representation of the “Belt and Road Initiative” in Turkish Mainstream Newspapers”, Communication and the Public, Vol. 4(4) 291–304. DOİ:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2057047319895448
(ESCI, Scopus) eISSN: 20570481, ISSN: 20570473