Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

Covid-19 Sürecinde Temas Takip Uygulamaları Ve Kişisel Verilerin Korunması E-Kitabı Yayınlandı

26 Mayıs 2020

 Binark, M. (Ed.) (2020). Covid-19 Sürecinde Temas Takip Uygulamaları Ve Kişisel Verilerin Korunması.
Yazan Faruk Çayır. Ankara: Alternatif Bilişim Derneği.

E ISBN: 978-605-80007-1-1
Link: https://ekitap.alternatifbilisim.org/covid-19-temas-takip-uygulamalari/