Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

Cogito: Hasta Bir Dünyada Yaşamak özel sayısı

20 Haziran 2020

Binark, M. (2020)“Eşitsizliklerin Yeniden Tezahürü: Dijital Eşitsizlikler Ve Yaşlı Bireyler”, Cogito, S.98, 165-175.
ISSN:1300-2880