Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

Wuhan Günlüğü üzerine....

30 Ekim 2020

 Bi̇nark, M . (2020). “Fang Fang: Wuhan Günlüğü”, Folklor/Edebiyat, 26 (104), 1013-1018. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe/issue/57608/818363.
ISSN: 1300-7491