Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

İncelikli Kitap Eleştirisi Yazmak Üzerine...

21 Şubat 2021

 Binark, M . "İncelikli Kitap Eleştirisi Yazmak Üzerine" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2021): 121-129 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/60346/788220>

DOI: 10.30794/pausbed.788220