Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

TÜRKİYE’DE K-POP KARŞITI SÖYLEM ve K-POP HAYRANLARININ TAKTİKSEL MÜCADELESİ adlı makale yayınlandı

29 Haziran 2021

Keskin, A. ve Binark, M. (2021). “Türkiye’de K-Pop Karşıtı Söylem Ve K-Pop Hayranlarının Taktiksel Mücadelesi”, Moment Dergi, 8(1). doi:10.17572/mj2021.1.144167. TR Dizin, EBSCO, ERIH-Plus, Index Copernicus
ISSN: 2148-970X