Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

Disiplinlerarası Kore Araştırmaları Çalıştayı'nda bildiri sunuldu

29 Haziran 2021

Disiplinlerarası Kore Araştırmaları Çalıştayı'nda (17.5.2021) "KÜRESEL KÜLTÜREL AKIŞ İÇERİSİNDE K DRAMALARI:KORE DALGASI İÇİNDE DİZİ ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK KÜLTÜR POLİTİKALARI VE AKTÖRLERİ" adlı bildiri sunuldu.