Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Haberler

Lee Chang Dong Poetry Filmi ve Güney Kore'de Yaşlanma

30 Haziran 2022

Binark, M. (2022). “Şiir Nasıl Yazılır? Poetry Filmi Üzerinden Güney Kore’de Bir Kadının Yaşam Döngüsü”, Pandemi ve Yaşlanma: Karantina, Kapatılma, Kriz. 2021 Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi Yıllığı. (Der.) Özgür Arun. Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği Yayınları. 119-129.
978-605-71650-1-5