Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Toplantı Katılımı

III. Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi gerçekleşti

04 Kasım 2019

III. Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi Antalya'da gerçekleşti. Dijital Kültürde Yaşlanma ve Sonrası başlıklı oturumunda, Oturum Başkanı: Mutlu Binark'dı. Sunulan bildiriler ise sırasıyla, Reklam Algoritmaları Perspektifinden 65 Yaş Üstü Bireylerin Konumu: Facebook

ve Google Örneği/Alper Erdem Turan; Yaşlı Kürtlerin Teknoloji İle İlişkilenme Deneyimleri/Murat Tavşan ve Mehmet Fiğan;  Yaşlanma Dostu Akıllı Telefonlar: Yaşlılar İçin Tasarlanmış Akıllı Telefonların Kullanılabilirliğini' Anlamak: Tasarım ve Kullanıcı Arayüzü Analizi/Ali Zain; Görme Engelli Yaşlıların Yeni Medya Araçlarını Kullanım Pratikleri/Enis Öztürk ve Hüseyin Kısat; 65 Yaş Üstü Bireylerin Teknoloji Eğitimlerine Katılma Motivasyonları, Dijital Becerilerin Gündelik Hayata Aktarılması: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar vee Gençler Bilgi Erişim Merkezi Örneği/Pelin Tokatlı, Ertan Ağaoğlu ve Naz Önen

Detaylı bilgi için bakınız: http://www.senexkongre.com/tr/anasayfa/