Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Toplantı Katılımı

The 2nd International Conference -CIDA 2020'da Sunum (26-28 Ekim 2020)

30 Ekim 2020

 "During the COVID-19 Pandemic Crisis Chinese’ Party-State Produced “ZhongGuoJiaYou” and
“WuhanJiaYou” Video-Narratives: National Unity, Success and Sacrifice Discourse / COVID-19 Pandemi
Krizi Sırasında Çin’de Parti-Devletinin Ürettiği “ZhongGuojiayou” ve “WuhanJiaYou” Video-Anlatıları:
Ulusal Birlik, Başarı ve Fedakârlık Söylemi"
adlı bildiri, The 2nd International Conference -CIDA 2020'de (26-28 Ekim 2020) kapsamında çevrimiçi sunuldu (Sevda Ünal ile ortak bildiri) 
Program linki:
http://cida2020.ieu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/10/CIDA2020_Program.pdf