Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Toplantı Katılımı

TÜBİTAK COVID-19 ve Toplum Etkinliği 22-23 Şubat 2021

21 Şubat 2021

Tübitak ARDEB COVID-19 ve Toplum Etkinliği kapsamında 22-23 Şubat 2021 tarihinde 120k613 no'lu proje bulguları "COVID-19 Sürecinde Yaşlıların Enformasyon Arayışı ve Enformasyon Değerlendirmesi" adıyla Proje Sunumları Oturumları – 5 "Pandemi ve Yaşlılar Oturumu – 1" de sunuldu.