Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Toplantı Katılımı

COVID-19 Pandemisinde Yaşlıların Medya Repertuvarı ve Enformasyon Gereksinimi: TÜBİTAK Araştırma Projesi Sonuçları" sunumu

16 Mayıs 2021

 "COVID-19 Pandemisinde Yaşlıların Medya Repertuvarı ve Enformasyon Gereksinimi: TÜBİTAK Araştırma Projesi Sonuçları" adlı sunum 11 Mart 2021 tarihinde Unesco Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komisyonu tarafından düzenlenen webinarda (Binark, Arun, Özsoy-Taylan, Kandemir, Şahinkaya) yapıldı.