Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Toplantı Katılımı

BİRİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ'ne katılım

29 Haziran 2021

"PRO AND ANTI BRI THEMES ON TWITTER: COMPARATIVE ANALYSIS OF CONTENT PRODUCED BY “OPINION TECHNICIANS” OF ETHIOPIA, PAKISTAN AND TURKEY" (Dino, Özsu ve Zain  ile ortak)  adlı bildiri Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen BİRİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ'nde (8-14.02.2021) sunuldu.