Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Toplantı Katılımı

“Güney Kore’de “Romantik Düşler Fabrikası” olarak K-Dramalar: Kamu Yönetimi, Kanallar ve Yapımcıların İşbirliği ile Dizi Endüstrisinin Kültür ve Ekonomi Politiği” adlı bildiri sunuldu

29 Haziran 2021

 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Ufuk Üniversitesi’nin
kuruluşunun 20. yılı vesilesiyle düzenlediği Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Güney Kore’de “Romantik Düşler Fabrikası” olarak K-Dramalar: Kamu Yönetimi, Kanallar ve Yapımcıların İşbirliği ile Dizi Endüstrisinin Kültür ve Ekonomi Politiği” adlı bildiri sunuldu.