Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Dersler

İLT 737 YENİ MEDYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bu dersin kapsamını yeni medya ortamlarında farklı araştırma yöntem ve tekniklerini pratik ve uygulamalı olarak tartışmak oluşturmaktadır. Sırasıyla, metin çözümlenesi (nicel nitel içerik analizi, söylem çözümlemesi); veri, verileştirilmiş toplum ve büyük veri olgusu; kullanıcı/izleyici çalışmaları (aktif izleyici/kullanıcı tezi ve izleyici 2.0 kavramı, çevrimiçi anket, katılımsız gözlem, pusuculuk, katılımlı gözlem, derinlemesine görüşme/alımlama çalışması, tekno-günlük veya günlük tutulması, görsel kayıtlama vd. araştırma teknikleri); yeni medya ortamlarında araştırmacının konumu ve öz-düşünüm sorunu; araştırma ve araştırmacı etiği etik sorunları; yeni medya ortamlarında algoritmaların rolü ve , Etik 2.0 dan Etik 3.0’a geçiş ve veri etiği konuları ele alınacaktır.
Her konuya ilişkin literatürden temel okumalar yapılacak ve önemli saha uygulamaları tartışılacaktır.
Dersin uygulaması medyatikleşme ve kuşaklar kuramsal ve kavramsal tartışması üzerinden şekillenecektir.

1) Bu derste öğrenciler yeni medya ortamlarına yönelik araştırma yöntemlerini ve tekniklerini teorik ve uygulamalı olarak öğrenir.
2)Bu derste öğrencileri yeni medya ortamlarında araştırma etiği üzerine bilinç kazanır.
3) Yeni medya ortamlarına yönelik araştırma tasarısı geliştirebilir.

Değerlendirme Sistemi
• Ara sınav (kavram ve kuramsal tartışmalar üzerine ödev): % 20
• Final sınavı (özgün araştırma): % 60
• Derse devam: % 5
• Ders içi sunum ve katılım: % 15
* Ödev teslimi APA 6’ya göre yapılacaktır.
Ders saatleri ve yeri: 15.30-19.30 / Seminer 1