Dr. Öğr. Üyesi Göze Orhon
İletişim Bilimleri Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Özgeçmiş

 EĞİTİM VE DİL

 • Lisans: 2000–2004 Ankara Universitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü.
 • 2002-2003 Bahar Dönemi, Erasmus Değişim Programı, Inholland University, ‘Managing Corporate Communications From a Design Perspective’, Rotterdam, Hollanda.
 • Yüksek Lisans: 2005–2007 Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü.
 • Doktora: 2008-2013 University of Essex, Department of Sociology
 • Yabancı Dil: İngilizce (ileri), İspanyolca (başlangıç), Almanca (başlangıç)

TEZLER

 • Yüksek Lisans Tezi

"Sivil Toplum ve Medya: Sürekli Aydınlık için Bir Dakika Karanlık Eylemleri". Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, Ankara, 2007.

 • Doktora Tezi

"The Weight of the Past: Memory and Turkey’s 12 September Coup". University of Essex, Department of Sociology, Colchester, 2013.

KİTAP

 • The Weight of the Past: Memory and Turkey’s 12 September Coup (2015), Newcastle on Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

HAKEMLİ DERGİDE MAKALE

 • "Modernlikten Kaçış: Kolektif Nostalji ve Yeni Türkiye'nin Toprağa Dönenleri". Toplum ve Bilim 151. 30-49. 
 • "Medya ve Bellek Çalışmaları: Paralellikler, Gerilimler". İLAUM İletişim Araştırmaları Dergisi. 2017. 13 (1). 
 • "Alan Araştırması Deneyimini Tartışmaya Açmak: İçeriden ya da Dışarıdan Olmak, Çoğul Kimlikler ve Toplumsal Cinsiyet". Fe dergi. 2014. V.6 No:1. 54-67.
 • "İkilikler ve Zıtlıklar: Halbwachs Uzerine Eleştirel bir Değerlendirme". Toplum ve Bilim, 128. 2013. 71-83.
 • "Official Memory of the 1980 Coup in Turkey: The Story of a Downfall". Ethnologia Balkanica. No: 16. 2012. 295-313.
 • "1990’larda Türkiye’de Kültür Endüstrisi" (Kumru Berfin Emre ile birlikte), Pasaj Edebiyat Eleştirisi Dergisi, Ocak 2006, No: 2.

KİTAP BÖLÜMÜ

 • "Bir 12 Eylül Yazısının İlk Cümlesi ya da Kuşaklar, Sessizlikler, Kederler". içinde Bora, T. (der.) 40 Yıl, 12 Eylül, İstanbul: İletişim.
 • "Jürgen Habermas’ın Kamusal Alan Kavrayışının Türkiye’de Alımlanması" (Hatice Çoban-Keneş ile birlikte). içinde, Kejanlıoğlu, D. B. (ed.) Zamanın Tozu, Frankfurt Okulu’nun Türkiye’deki İzleri. Ankara: De Ki. 2011.
 • "Sol ve Homofobi: Türkiye Soluna Özgü olan Ne?". içinde, Anti-Homofobi Kitabi 1. Ankara: Ayrıntı Basımevi. 2009.

HAKEMLİ DERGİDE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ

 • "II. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma: Homofobi Uzerine Eşcinsellerle Birlikte Yeniden Düşünmek", Kültür ve İletişim, 10.2. 2007.
 • "Utopia'nın 500. Yılında Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer: Ütopyalar: III. Siyasal psikoloji Konferansı'nın Ardından", Moment Dergi 4(1) 2017. 297-303 (Emel Uzun Avci'yla bilrikte).

 KİTAP ÇEVİRİSİ

 • Stevenson, Nick (2008). Medya Kültürleri. (Barış Engin Aksoy ile birlikte). Ankara: Ütopya.

ULUSAL KONFERANSLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 • "12 Eylül’u Hatırlarken: Sussam Olmuyor, Susmasam Olmaz". 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 4-7 Aralık 2013, Ankara.
 • "Gazetecilerin 12 Eylül Anlatıları". 4. Karaburun Bilim Kongresi. 3-6 Eylül 2009, Mordoğan-Karaburun.
 • "Sol ve Homofobi". II. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma. 15 Mayıs 2007. Ankara Universitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İnsan Hakları Merkezi, Ankara.
 • "İnternet ve Kamusallık: Olanaklar ve Sınırlılıklar", Ulusal İletişim Ögrencileri Sempozyumu, 13-14 Ekim 2006, Eskişehir.

ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 • “Crisis as Escape from Modernity: Renunciation, Seclusion, Nostalgia”. The 2nd Annual Meeting and International Conference of the Corsortium For Research in Political Theory. 16-20 Temmuz 2018, Ankara, Türkiye..
 • "Remnants of the 12 September Coup: Memory, Nostalgia and Left-Wing Politics in Turkey". Memory, Melancholy and Nostalgia, 4th International Interdisciplinary Memory Conference'. 17-18 Eylül 2015, Gdansk, Polonya.
 • “ikilikler ve Zıtlıklar: Halbwachs’ın Entelektüel Mirası Uzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”. Bellek ve Kültür, VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu. 4-7 Eylül 2013, Ankara.
 • "Steering the Social Conscience: Whose Voice is Telling the Story of the 1980 Coup?". Representing Memory- 4th “Literature And...” International Graduate Student Conference (Düzenleyen, İstanbul Universitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü). 2-3 Mayıs 2012, İstanbul.
 • “Has not Been that Easy: Transition to Neoliberalism and 1980 Coup D’Etat in Turkey”. 6th International Association for Southeast European Anthropology Conference. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Regensburg- Almanya.
 • "The Unheard Voices of the Deep Silence: Memory of 12th September Coup in Turkey". British Sociological Association Annual Conference 2011. 6-8 Nisan 2011, Londra- İngiltere.
 • "Remembering and Forgetting Turkey's Military Coup of September, 1980", University of Essex, Department of Sociology, Graduate Conference, 24-25 Şubat 2011, Alderburgh- İngiltere.
 • "Lack of Women’s Voices in the Narratives of 12th September 1980". University of Essex, Department of Sociology, PhD Conference. 19 June 2009, Colchester, İngiltere.

KONUŞMALAR

 • Podcast: "Çatışmanın Hafızası 1-Karşı Hafızalar", DEMOS'tan Sesler (Güneş Daşlı'yla Birlikte), (https://open.spotify.com/episode/5unTNcXgALSCg6ypQbGCb9?si=5Deyj6PgQ6ujQ-RZXLK7vw). 
 • "Bellek Uğraşı", Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları 2018/19-8, 18 Ocak 2019. (Konuşmanın tam kaydı şu adresten izlenebilir: https://www.youtube.com/watch?v=pucnjl8dU4w)
 • "Bellek Rejimleri: Nasıl Hatırlıyoruz, Nasıl Unutuyoruz?", Uluslararası Tarih ve Bellek Konferansı (KAOS GL), İzmir, 28 Eylül 2019

KİTAP ELEŞTİRİSİ

 • "Sessizlik Söylenir mi?: Dindar Kadınlık, Habitus, Kriz" (2016), Moment Dergi Cilt 3, Sayı 1. 273-281.
 • Sert Kadınlar, Rasyonel Düşler" (2017). Moment Dergi Cilt 4, Sayı 2. 535-544.  

SÖYLEŞİLER

 • “Hafıza Merkezi’yle Söyleşi” (2014), Moment Dergi, Cilt 1, Sayı 2. 337-350.
 • “Karakutu Derneği’yle Söyleşi” (2014), Moment Dergi, Cilt 1, Sayı 2. 351-356.

DİĞER YAZILAR

 • "Birlikte Hatırlamak: Topluluk Belleği Üzerine Düşünceler", Kaos GL 169. (Yazıya online olarak şu adresten erişilebilir: https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/birlikte-hatirlamak-topluluk-bellegi-uzerine-dusunceler)
 • "Tarih, Bellek, Çoğulluk, Umut", Ayrıntı Dergi, Sayı: 33, Kış 2020, s. 62-66.
 • "Cisimleşmiş Bellek, Yaşayan Nesne: Ev, Eşya, Müze", Birikim 367, s.51-57.
 • "Zor Geçmişlerde Hrant'ı Hatırlamak", Bianet-Biamag, 30 Mart 2019, https://bianet.org/biamag/azinliklar/206908-zor-gecmislerde-hrant-i-hatirlamak?fbclid=IwAR1g6y5P8U-bN8p2eQaGPRTL80QIN5y160eoTVsDDO7yCxxk1wtGSF21cNU
 • "Madımak, Epizodik İmgeler ve Popüler Bellek", Birikim Güncel, 4 Temmuz 2016, https://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/7792/madimak-epizodik-imgeler-ve-populer-bellek#.XWaDpC17FpI
 • "Bir Eflatun Dirim". Amargi. No. 30. Güz 2013.
 • "Siz Ne Zaman Utanacaksiniz?". Mayıs 2009. kaosgl.org. http://www.kaosgl.org/content/siz-ne-zaman-utanacaksiniz
 • "Mahremiyet Üzerine Serbest Salınımlar". Kaos GL. No. 101, Ocak 2008.
 • "Oryantalizm ve Öteki Kavramları Bağlamında Asmalı Konak Dizisi" (Güneş Turgut ile birlikte), Parşömen, Bahar 2003.

BLOG YAZILARI

 • "Yemekler, Kökler, Hayaletler", 15 Mart 2019, https://gunlerinkopugu.home.blog/2019/03/15/yemekler-kokler-hayaletler/
 • "Okuma Grubu Konuşmaları 1-Melih Cevdet Anday", Günlerin Köpüğü, 9 Ağustos 2019, https://gunlerinkopugu.home.blog/2019/08/09/okuma-grubu-konusmalari-i-melih-cevdet-anday/
 • "Kalben Yazısı", Günlerin Köpüğü, 1 Ağustos 2019, https://gunlerinkopugu.home.blog/2019/08/01/kalben-yazisi/
 • "Annie Montgomerie'nin Hüzünlü Hikayeleri", Günlerin Köpüğü, 24 Nisan 2019, https://gunlerinkopugu.home.blog/2019/04/24/annie-montgomerienin-huzunlu-hikayeleri/
 • "Su Gibi Ol, Arkadaşım", Günlerin Köpüğü, 17 Kasım 2019, https://gunlerinkopugu.home.blog/2019/11/17/su-gibi-ol-arkadasim/
 • "Türkiye'nin En Derin Magazin Çukuruna Hoş Geldiniz", Günlerin Köpüğü, 13 Haziran 2020, https://gunlerinkopugu.home.blog/2020/06/13/turkiyenin-en-derin-magazin-cukuruna-hosgeldiniz/
 • "Karantina Konuşmaları I-II-III (Funda Dörtkaş ile), Günlerin Köpüğü, Nisan-Mayıs 2020, https://gunlerinkopugu.home.blog/2020/04/20/karantina-konusmalari-ayri-evlerden-yakin-sesler-i/

DİĞER ÇEVİRİLER

 • Bernhardt, C. (2010). ‘İnterseks: Toplumsal Cinsiyet Belirsizliği Hakkında Gerçekler’ (The Third Sex: Facts about Gender Ambigiouty). (The Independent, 20 Mart 2010). http://www.kaosgl.com/icerik/interseks_toplumsal_cinsiyet_belirsizligi_hakkinda_gercekler
 • Cole, David (2009). ‘Eşcinsel Birlikteliklerin Geleceği’ (The Same-Sex Future). (New York Review of Books, Volume 56, Number 11, July 2, 2009). http://www.kaosgl.org/content/escinsel-birlikteliklerin-gelecegi
 • Golombok, S.; Perry, Beth vd. (2003). ‘Lezbiyen Ebeveynli Çocuklar’ (Children with Lesbian Parents). (Developmental Psychology, Volume 39, Issue 1, January 2003). http://www.kaosgl.com/content/lezbiyen-ebeveynli-cocuklar
 • "Thomas Bernhard Uzerine" (On Thomas Bernhard). Kül Edebiyat, Aralık 2002.

AKADEMİK SEMİNER VE KURS KATILIMLARI

 • University of Essex, Short Course (Paul Thompson tarafından): Life History and Oral History Interviewing, 26-27 Mayıs 2011.
 • University of Essex, Learning and Teaching Unit, Joining the Practitioner Network at Essex Conference, 28-29 Eylül 2010. 
 • University of Essex, Short Course (Ken Plummer tarafından): Documents of Life: Documents of Narratives and Humanistic Social Research, 4-5 Şubat 2010.
 • University of Essex, Re-using the ESDS Qualidata: Pioneers of Qualitative Research Collection, 10 Aralık 2010.
 • University of Essex, Department of Sociology, PhD Mini Course (Ken Plummer tarafından), Documents of Life: Narrative and Humanistic Social Research, 19 ve 26 Ocak 2009.
 • University of Essex, Summer School in Social Science Data Analysis and Collection, Qualitative Data Analysis: Methodologies for Analysing Text and Talk, 13-24 Temmuz 2009.
 • University of Essex, “Secondsteps: Skills Training for 2nd Year PhD Students”, 21 Ekim 2009.
 • University of Essex, Centre for Theoretical Studies in the Humanities and Social Sciences, Networks for Methodological Innovation, Discourse Analysis Network, Expert Seminars/Mini Conference, 10-11 Ekim 2008.
 • University of Essex, Centre for Theoretical Studies in the Humanities and Social Sciences, Networks for Methodological Innovation, Discourse Analysis Network, Critical Discourse Analysis and Political Discourse Theory, 5 Kasım 2008.

BURSLAR

 • 2008-2012 Türkiye Yükseköğretim Kurumu, Yurtdışı Eğitim Doktora Bursu

EDİTÖRLÜK

 • Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (Funda Şenol Cantek ile birlikte)
 • Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (Yalçın Armağan ile birlikte)

PROJE

 • "Hacettepe Üniversitesi'nin 50. Yılı: Hacettepeliler Hacettepe'yi Anlatıyor". Sözlü tarih projesi. HÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmektedir. (Kasım 2016-   )

TAMAMLANAN TEZLER

 • Adil Özhan Yüksel, "TÜRKİYELİ ORTA SINIF SEKÜLER GENÇLERDE KÜLTÜREL, POLİTİK, DUYGUSAL DÖNÜŞÜM VE YURTDIŞINA GÖÇ FİKRİ", Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Kültürel Çalışmalar ve Medya, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2019.
 • Şahin Özdemir, "'KUTSAL SESSİZLİK VE UYKU ARASINDA: SYSTEM OF A DOWN, MÜZİK, KİMLİK, BELLEK", Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2019. 
 • Gizem Herdem, "MEDYA VE TOPLUMSAL BELLEK: 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2019. 
 • Onur Can Sümen, "BİR SOSYAL TİP OLARAK 'TUTUNAMAYAN'IN POPÜLER ROMANLARDA İZİNİ SÜRMEK", Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2019. 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

 • Bellek Sosyolojisi
 • Bellek Çalışmaları
 • Tarihsel Sosyoloji and Sözlü Tarih
 • Siyaset Sosyolojisi
 • Sosyal Teori

İŞ DENEYİMİ

 • Yardımcı Doçent – Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi (2015-)
 • Araştırma Görevlisi - Hacettepe Universitesi, İletişim Fakültesi (2006-)
 • Graduate Teaching Assistant – University of Essex, Department of Sociology (2010-2011)

DERSLER

 • ILT 677 - İletişim ve Kültür Araştırmaları ve Uygulamaları Semineri (Güz-Bahar) Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • KLM 677 - Kültür Araştırmaları ve Uygulamaları Semineri (Güz-Bahar) Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • KLM 647 - Bellek Çalışmaları (Güz) Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • ILT-KLM 680 - Sosyal Bilimlerde Metot, Metodoloji ve Etik (Bahar) Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 • ILT 517 – Araştırma Yöntemleri (Güz) Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • ILT 654 - Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya (Bahar) Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • ILT 619 - Sosyal Teori (Güz) Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • ILT 521 - İletişimin Temel Kuramları (Bahar) Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • ILT 511 - İletişime Giriş (Güz 2013 ve 2014) Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • SC 111 - Sociology of the Modern World (Graduate Teaching Assistant, 2010-2011, University of Essex, Department of Sociology)
 • ILT 521 - Siyasetbilim (Ders Asistanı, Bahar 2007, Hacettepe Universitesi, İletişim Fakültesi)
 • ILT 511 - İletişime Giriş (Ders Asistanı, Güz 2006, Hacettepe Universitesi, İletişim Fakültesi)

İDARİ GÖREVLER 

 • İletişim Fakültesi Mevlana Program Koordinatörü
 • Hacettepe Üniversitesi Kütüphane Komisyonu 
 • İletişim Fakültesi Muafiyet ve Eşdeğerlilik Komisyonu 
 • İletişim Fakültesi Yatay Geçiş Komisyonu