Arş. Gör. Dr. Eda Çetinkaya Yarımçam
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Dersler

İLT 101 Eleştirel Medya Okuryazarlığı

Dersin türü: Seçmeli Lisans Dersi

Dersin yarıyılı: Güz/Bahar dönemi

Dersin kredisi: 3

Dersin AKTS kredisi: 4

Dersin dili: Türkçe

Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri: Yüz yüze anlatım ve tartışma 

Dersin sorumlusu: Arş. Gör. Dr.  Eda ÇETİNKAYA YARIMÇAM

Dersin amacı: Dersin amacı, medyayla ilgili temel bir eleştirel okuryazarlık becerisi kazandırmak, medya metinlerine yönelik farkındalık kazandırmak ve medyanın kültür, toplumsal olaylar ve ekonomi politikle bağlantısını göstermektir.

Dersin öğrenme çıktıları: Dersin sonunda öğrenci, medyayı daha eleştirel bir gözle takip edebilecek, kitle iletişim araçları üzerine bilgi sahibi olabilecek, medyanın kültürel ve ekonomi politik arka planını öğrenecek, kendi medya kullanımını sorgulayabilecektir.

Dersin içeriği:  Ders, medya ve kitle iletişim araçlarını incelerken, ideoloji, kültür, ekonomi politik, temsil, kamusal alan, toplumsal cinsiyet, nefret söylemi gibi temel kavramlar üzerinden eleştirel medya okuryazarlığına odaklanmaktadır.

Haftalara göre işlenecek konular:

1.Hafta

Dersin Genel Tanıtımı 

 2.Hafta Eleştirel Medya Okuryazarlığı Nedir?
 3.Hafta  İletişim ve Medya Çalışmalarına Giriş. Tanımlar ve Kavramlar
 4.Hafta Medya ve Kamusal Alan
 5.Hafta  Haber ve İdeoloji
 6.Hafta  Ara Sınav
 7.Hafta Türkiye’de Televizyon Kültürü
 8.Hafta Medya ve Toplumsal Cinsiyet
 9.Hafta Siyasal İletişim, Propaganda ve Medya
 10.Hafta  Yeni Medya, Dijitalleşme ve Toplumsal Katılım
 11.Hafta Medyada Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü
 12.Hafta Film Gösterimi
 13.Hafta Genel değerlendirme
 14.Hafta  Final Sınavı

Önerilen Kaynaklardan Bazıları: 


Adaklı, Gülseren. (2006). Türkiye’de Medya Endüstrisi. Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Akın, Altuğ ve Çomu, Tuğrul. (Der.) (2010). Yeni Medyada Nefret Söylemi. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Binark, Mutlu ve Gencel, Bek, Mine. (2010). Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Çaplı, Bülent ve Tuncel, Hakan. (Ed.) (2010). Televizyon Haberciliğinde Etik. Ankara Üniversitesi.

Çaplı, Bülent. (2002). Medya ve Etik. Ankara: İmge Kitabevi.

Çelenk, Sevilay. (2005). Televizyon, Temsil, Kültür. Ankara: Ütopya Yayınları.

Çınar, Mahmut. (Ed.) (2013). Medya ve Nefret Söylemi. Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar. İstanbul: Hrant Dink Vakfı.

Ergül, Hakan. (2005). Televizyonda Haberin Magazinelleşmesi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Fiske, John. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev: Süleyman İrvan). Ankara: Ark.

Laughey, Dan (2010). Medya Çalışmaları Teoriler ve Yaklaşımlar. (Çev: Ali Toprak). İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Mutlu, Erol. (2008) İletişim Sözlüğü, Ankara: Ayraç.

Mutlu, Erol. (Der.) (2005). Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Ütopya Yayınları.

Stevenson, Nick. (2008). Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. (Çev: Göze Orhon, Barış Engin Aksoy). Ankara: Ütopya Yayınevi.

Değerlendirme yöntemi: 1 vize (%40), 1 final (%60)