Arş. Gör. Dr. Eda Çetinkaya Yarımçam
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Dersler

İLE 352 Sosyal Medya İncelemelerine Giriş

Bu dersin amacı, yeni medya ekolojisinin önemli bir bileşeni olan sosyal medyayı akademik kuramlar ve kavramlar aracılığıyla incelemek, sosyal ağlarla ilgili olarak ortaya çıkan kavram setlerini Türkiye’den ve dünyadan çeşitli araştırmaları ele alarak tartışmaktır. Dersin bir diğer amacı öğrencilere sosyal medyaya ilişkin eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu dersin sonunda öğrenci,


- Yeni medya ekolojisinin önemli bir parçası olan sosyal ağları tanır.
- Sosyal medyanın yapısal işlevlerini anlar ve değerlendirir.
- Sosyal medyaya ilişkin eleştirel bir bakış açısı kazanır.
- Sosyal medyada özgün içerik üretir ve dolaşıma sokar.