Arş. Gör. Dr. Gökçe Zeybek Kabakcı
Erasmus Fakülte Koordinatörü
İletişim Bilimleri Bölümü
Toplum ve İletişim ABD
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Dersler

İLT 102 İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ

Dersin türü: Seçmeli Lisans Dersi

Dersin yarıyılı: Güz/Bahar dönemi

Dersin kredisi:

Dersin AKTS kredisi: 4

Dersin dili: Türkçe

Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri: Yüz yüze, Anlatım

Dersin sorumlusu: Arş. Gör. Dr. Gökçe ZEYBEK KABAKCI

Dersin amacı: Dersin amacı öğrenciye iletişimin dilsel, işitsel ve görsel niteliklerine ilişkin kavramsal bir bakış kazandırmak, özellikle medya metinlerini okumadaki eleştirel perspektifini genişletmektir.

Dersin öğrenme çıktıları: Bu derste öğrenci iletişim alanının kavramlarıyla ve sorgu alanıyla tanışacaktır. Medya metinlerinin eleştirel olarak okunabilmesi ve analiz edilebilmesi konusunda farkındalık kazanacaktır.

Dersin içeriği: Teorik tartışmalar ve pratiğe ilişkin örnekler üzerine kurulan derste, medya iletişiminin tarihi, dil, görüntü ve iletişim bağlantısı, medya metinlerinin tanımlayıcı, kurucu unsurları, bunların neye göre ayrıştırılması gerektiği hakkında bilgiler aktarılacaktır. 

Haftalara göre işlenecek konular:

1. Hafta: Ders izleği ve konular hakkında genel bilgilendirme

2. Hafta: İletişimin temel kavramları, iletişim düzeyleri, iletişim tarihi

3. Hafta: İletişim biliminin gelişimi, etki araştırmaları ve eleştirel yaklaşımlar

4. Hafta: Medya ve Kamusal Alan

5. Hafta: Haber ve İdeoloji

6. Hafta: Film Gösterimi

7. Hafta: ARA SINAV

8. Hafta: Popüler Kültür ve Televizyon

9. Hafta: Toplumsal Cinsiyet ve Medya

10. Hafta: Film Gösterimi

11. Hafta: Yeni Medya

12. Hafta: Sağlık İletişimi

13. Hafta: Medya Etiği

14. Hafta: Genel Değerlendirme

15. Hafta: FİNAL SINAVI

Önerilen kaynaklar: 

 • Binark, M.; Gencel Bek M. (2010). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Çaplı, B.; Tuncel, Hakan (ed.) (2010). Televizyon Haberciliğinde Etik. Ankara Üniversitesi.
 • Çelenk, S. (2005). Televizyon, Temsil, Kültür. Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş, çev. S. İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Hartley, P. (2014). Kişilerarası İletişim, çev. Ü. Doğanay vd. Ankara: İmge Kitabevi.
 • İrvan, S. (2002). Medya Kültür Siyaset. İstanbul: Alp Yayınları.
 • Kartarı, A. (2006). Farklılıklarla Yaşamak. Ankara: Ürün Yayınları.
 • Küçük, M. (1999). Medya İktidar ve İdeoloji. Ankara: Ark Yayınları.
 • Laughley, D. (2010). Medya Çalışmaları Teoriler ve Yaklaşımlar, çev. A. Toprak. İstanbul: Kalkedon.
 • Lazar, J. (2009). İletişim Bilimi, çev. C. Anık. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Maigret, Eric (2011). Medya ve İletişim Sosyolojisi, çev. H. Yücel. İstanbul: İletişim.
 • Mutlu, E. (2004). İletişim Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Mutlu, E. (ed.) (2005). Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Oskay, Ü. (2005). İletişimin ABC’si. İstanbul: Der Yayınları.
 • Özbek, Meral (ed.) (2004). Kamusal Alan. İstanbul: Hil Yayınları.
 • Stevenson, N. (2008). Medya Kültürleri, çev. G.Orhon ve B. E. Aksoy. Ankara: Ütopya Yayınevi. 
 • Taş, O. (2017). İletişim, Medya ve Kültür. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Türkoğlu, N. (2007). İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara: Toplumsal İletişim. İstanbul: Kalemus Yayınları.

Değerlendirme yöntemi: 1 vize (%40), 1 final (%60)